job Fysisk kurs

Intervjuteknikk!

Hva er feilene alle intervjuere gjør, men få tenker over? Og hva kan vi gjøre for å unngå at intervjuet sporer av eller stopper opp?

Dette kurset gir et grunnlag for å få best mulig utbytte av intervjuer. Kurset tar for seg sentrale temaer som

  • Hvordan planlegge intervjuet
  • Hvordan sette en god ramme for intervjuet
  • Betydningen av fri forklaring
  • Aktiv lytting og bruk av taushet
  • Sondering og konfrontering
  • Avslutning og evaluering

Målgruppe

Kurset passer for alle som har behov for å skaffe pålitelig informasjon gjennom intervjuer, enten ved internrevisjoner, kontroller, undersøkelser eller granskinger. Det passer både for deg som ikke har tatt kurs i dette fra før, og for deg som har et godt grunnlag og vil utvikle deg videre.

Kursholder

portrettfoto av stig rune johnsen

Stig Rune Johnsen er advokat og direktør i PwC, og del deres granskingsteam. Han er utdannet både som politietterforsker og jurist, og har 11 års erfaring som spesialetterforsker i Økokrim. I Økokrim utdannet Stig Rune etterforskere i politiets intervjumetodikk.

Han har også holdt forelesninger og kurs i intervjuteknikk, kommunikasjon og rettslig eksaminasjon, og er en aktiv bidragsyter til det offentlige ordskiftet knyttet til sine fagfelt.

Praktisk info

  • Avholdes tirsdag 15. oktober 2024
  • Holdes fysisk i Pokalene til PwC i Bjørvika i Oslo
  • Kan inngå som del av i kursprogrammet «IIA-veien til Diplomert Internrevisor»

CPE

Deltakelse gir 6 vedlikeholdspoeng for CIA, CRMA og Diplomert internrevisor.

Kurspåmelding med stilling