Blogg

Nye regler for innrapportering av CPE-poeng

Dersom du ikke rapporterer årlige CPE-poeng, risikerer du nå å miste sertifiseringen din!

Blogg

Trenger internrevisjon en rebranding av egen merkevare?

Blir navnet vi bruker på vår profesjon en hemsko for formidling av hva den viktige rollen til internrevisor er?

Blogg

Bærekraftsrapportering

IIA Norge har svart på høringen av NOU 2023: 15 IIA Norge har denne uken avgitt et høringssvar på Finansdep...

Blogg

Godt oppmøte på tillitsvalgtsamlingen 2023

Mandag 4. september ble årets tillitsvalgtsamling i IIA Norge holdt i Riksrevisjonens lokaler i Oslo. Vi var i...

Blogg

Droppet ledermøtene – fikk bedre kontakt med ledelsen

Internrevisjonen i UDI har gode erfaringer med månedlige en-til-en-møter med lederne i direktoratet

Blogg

Årskonferansen IIA Norge 2023

Det var mer enn 160 fysiske deltakere i årets konferanse. Denne artikkelen beskriver et utvalg av foredragene.

Blogg

Top Operational Risk Priorities 2023

Perpetual topic of embedding and increasing ownership in the first line is yet again topping the chart.

Blogg

Kryptocoin eller mynt?

Uklare føringer fra myndigheter i kombinasjon med kryptovalutaens anonymitet skaper store utfordringer for virksomheters etterlevelse av regelverk.

Kontroll og sikkerhet

Stifinneren – hjelp på veien til god styring av informasjonssikkerhet

Stifinneren hjelper deg å finne veien fram til god og effektiv styring av informasjonssikkerhet i din virksomhet.

Blogg

Løpende revisjon av moderniseringsprogram for sky- og plattformteknologi innen helse

Årlig investeres det milliardbeløp i utvikling og forvaltning av IKT-løsninger i offentlig sektor.

Skriv ut side