Logo for Global Internal Audit standards 2024, med de fem domenene plassert i en sirkel
job Blogg

Har du innspill til oversettelsen av fagbegrepene?

Logo for Global Internal Audit standards 2024, med de fem domenene plassert i en sirkel

Vil du bistå med å kvalitetssikre oversettelsen av begrepene i de nye standardene?

De nye standardene for internrevisjon som ble som kjent lansert 9. januar i år, og inneholder en ordliste med 57 fagbegreper. Av disse er bare syv videreført fra 2017-standardene uten større endringer.

Styret har gitt Nettverk internrevisjonsfag oppdraget med å utarbeide forslag til en helhetlig og klarspråklig oversettelse av den nye ordlisten. Hele nettverkets arbeidsutvalg har deltatt i arbeidet, i samarbeid med sekretariatet.

Her følger lenker til forlaget og til de nye standardene:

Tilbakemeldingen sendes på epost til sekretariatet ved Wilhelm, i den formen du ønsker.
(Om du vil legge inn endringsforslag og/eller kommentarer i en kopi av originalen i word, ville vi sette stor pris på om du kan bruke «Spor endringer»-funksjonen.)

Fristen for å komme med tilbakemelding på forslaget er mandag 11. mars klokken 12:00.