job Strategi

Lønnsundersøkelsen 2021

Flere etterspør tidvis lønnsstatistikk, noe foreningen ønsker å kunne tilby sine medlemmer. Vi håper du har tid til å svare på noen spørsmål relatert til bransje, stilling, erfaring og lønn.

Du kan svare på undersøkelsen frem til 17. desember, men bruk gjerne 4 minutter av din tid nå. Du får tilgang til undersøkelsen HER.

Eller du kan bruke denne QR-koden: