job Stillingsannonser

Ansvarlig for compliance og internkontroll

Fellesordningen for AFP søker Ansvarlig for compliance og internkontroll

Beskrivelse

Fellesordningen for AFP søker Ansvarlig for compliance og internkontroll.

Fellesordningen for AFP har et tydelig formål: Yte AFP i privat sektor til beste for arbeidstakerne, bedriftene og partene i arbeidslivet. Det er et samfunnsansvar vi er bevisst.

Rollen som ansvarlig compliance og internkontroll er en del av organisasjonens juridiske enhet i et sterkt fagmiljø. Du skal sikre at Fellesordningen for AFP til enhver tid etterlever regelverk og rammebetingelser som organisasjonen er underlagt. Det er viktig at du er interessert i å forstå våre kjerneprosesser, slik at du best mulig ivaretar dem med å bygge systemer og rutiner på alle nivåer.
Vi ønsker å styrke compliance og internkontroll med en nyopprettet stilling til vår juridisk avdeling. Stillingen rapporterer til juridisk direktør.

Ansvarsområder:

 • Etablere rammeverk og arbeidsprosesser for compliance og internkontroll
 • Fremme og føre tilsyn med allerede etablerte system for compliance og internkontroll
 • Ansvarlig for opplæring og rådgivning internt
 • Ansvarlig for overordnet risikovurdering og risikorapportering
 • Fremme og føre tilsyn med etterlevelse av personvernreglene og allmenne saksbehandlingsregler basert på vårt regelverk
 • Arbeide tett med sentrale funksjoner: saksbehandling, tilslutning og kapitalforvaltning
 • Fremme og føre tilsyn med etterlevelse av regulatorisk/mandat kapitalforvaltning
 • Bidra til styring og kontroll
 • Sentral i arbeidet med å forebygge feil/mangler
 • Holde organisasjonen oppdatert på aktuell regelverksutvikling
 • Utarbeide årshjul
 • Kontakt for tilsynsmyndigheter der dette er aktuelt

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad i rettsvitenskap, økonomi eller statsvitenskap. Annen bakgrunn fortrinnsvis på mastergradsnivå kan også være relevant
 • Noen års relevant erfaring innen fagområdene
 • Arbeid fra liknende virksomhet som pensjon, forsikring, bank, kapitalforvaltning er ønskelig, men ikke et krav
 • Erfaring fra utviklingsarbeid vil være viktig
 • Behersker skriftlig og muntlig engelsk

Personlige egenskaper:

 • Tar ansvar og intiativ
 • Har høy gjennomføringsevne og vil være med på å skape verdier
 • Analytisk og nøyaktig, strukturert og systematisk
 • Skaper resultater med en tillitsvekkende væremåte
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Identifiserer deg med organisasjonens verdier og aktivt bidrar for å styrke disse

Vi tilbyr:

Til den rette kandidaten tilbyr vi en meget spennende og nyopprettet stilling i en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Stillingen gir gode muligheter for både faglig og personlig utvikling, og du vil bli en del av et kompetent fag- og arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer. Organisasjonen er lokalisert sentralt på Lysaker, Oslo med kort avstand til kollektivknutepunkt. Det tilbys konkurransedyktige betingelser.

Høres dette spennende ut, ta med kontakt Leif Thoring på tlf. 913 68 810 eller Ann-Kristin Thømt på tlf. 957 74 641 i Dfind. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Søknadsfrist snarest. Søknader vil bli behandlet fortløpende. SØK HER

Om arbeidsgiveren

Fellesordningen for AFP forvalter AFP i privat sektor. Vi forvalter også slitertillegg på vegne av Sliterordningen og SO Spekter. Ordningene er tariffestede ordninger mellom LO og NHO og med andre sentrale parter i arbeidslivet. Om lag 800 000 arbeidstakere er omfattet av ordningene. Samlet forvalter vi rundt 55 milliarder kroner. Vi behandler om lag 14 000 søknader årlig, og er kontaktpunktet for nærmere 10 000 foretak, samt arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner ved spørsmål om tilslutning og premieberegning.

Våre verdier er kunnskap, integritet og fellesskap. Verdiene er våre retningslinjer for vårt formål om å være en serviceinnstilt organisasjon i kontinuerlig utvikling.