Aktuelt

Teknologi English

Auditing Cyber Incident Response and Recovery

Cybersecurity attacks are increasing as the tools for detecting and exploiting vulnerabilities in networked systems and devices become increasingly sophisticated or commoditized.

Strategi English

Building an Effective Internal Audit Activity in the Public Sector

Intended to serve as a practical, step-by-step approach for internal audit leaders, this guide summarizes the standards, staffing, and resources needed to successfully plan and implement or improve an internal audit activity in the public sector.

Strategi English

Internal Audit: A global view

An IIA global survey to gain a clearer perspective of the internal audit profession and its professionals.

Kvalitet og metode Strategi English

Embedding ESG and sustainability considerations into the Three Lines Model

Practical suggestions and examples for integrating sustainability considerations into the key roles and responsibilities within The IIA’s Three Lines Model.

Kvalitet og metode English

Auditing Capital Adequacy and Stress Testing for Banks

Internal auditors working in financial services should understand the international standards and principles of capital adequacy that apply to their jurisdictions. 

Blogg

Halvbevisst beslutningstaking

Har du opplevd halvbevisst risikotaking? Det er jeg nesten 100 % sikker på at du har.

Blogg English

Is there such a thing as the typical personality of an Internal Auditor?

Are internal auditors more likely to be extroverted and outgoing, or quieter and more introverted?

Etikk og kultur

Generalforsamling + faglig & sosialt

Styret ønsker velkommen til generalforsamling og inviterer til foredrag, mat og mingling hos Riksrevisjonen. Delta fysisk eller digitalt!

Kvalitet og metode

Modenhetsmodell for virksomhetsstyring

Denne modenhetsmodellen for virksomhetsstyring (Modenhetsmodellen) er ment som et verktøy og hjelpemiddel for å kartlegge hvilket nivå man ligger på i styringen av virksomheten, altså modenhet i virksomhetsstyringen.

Teknologi Kontroll og sikkerhet Blogg

Revisjon av cybersecurity – en praktisk tilnærming

I introduksjonskurset til IT-revisjon har vi forsøkt å gi deltakerne innsikt i hvordan man kan gå frem ved gjennomføring av et internrevisjonsoppdrag.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side