SIRK, utgave 1, 2014

Vårt tidligere fagblad SIRK dekker områdene risikostyring, compliance, virksomhetstyring, kontroll og sikkerhet, internrevisjon.

SIRK, utgave 2, 2014

Vårt tidligere fagblad SIRK dekker områdene risikostyring, compliance, virksomhetstyring, kontroll og sikkerhet, internrevisjon.

SIRK, utgave 2, 2015

Vårt tidligere fagblad SIRK dekker områdene risikostyring, compliance, virksomhetstyring, kontroll og sikkerhet, internrevisjon.

SIRK, utgave 1, 2016

Vårt tidligere fagblad SIRK dekker områdene risikostyring, compliance, virksomhetstyring, kontroll og sikkerhet, internrevisjon.

SIRK, utgave 2, 2016

Vårt tidligere fagblad SIRK dekker områdene risikostyring, compliance, virksomhetstyring, kontroll og sikkerhet, internrevisjon.

SIRK, utgave 1, 2017

Vårt tidligere fagblad SIRK dekker områdene risikostyring, compliance, virksomhetstyring, kontroll og sikkerhet, internrevisjon.

SIRK utgave 1, 2019

Vårt tidligere fagblad SIRK dekker områdene risikostyring, compliance, virksomhetstyring, kontroll og sikkerhet, internrevisjon.

SIRK utgave 2, 2018

Fagmagasin som dekker områdene risikostyring, compliance, virksomhetstyring, kontroll og sikkerhet, internrevisjon.

SIRK utgave 1, 2018

Fagmagasin som dekker områdene risikostyring, compliance, virksomhetstyring, kontroll og sikkerhet, internrevisjon.

SIRK utgave 2, 2017

Vårt tidligere fagblad SIRK dekker områdene risikostyring, compliance, virksomhetstyring, kontroll og sikkerhet, internrevisjon.

Skriv ut side