SIRK, utgave 1, 2017

Last ned

Vårt tidligere fagbladsin SIRK dekker områdene risikostyring, compliance, virksomhetsstyring, kontroll og sikkerhet, internrevisjon.

I denne utgaven kan du lese mer om:

 • Veileder for risikostyringsfunksjonen
 • Informasjon og kommunikasjon – forutsetninger for god risikostyring
 • Måling av modenhet for helhetlig risikostyring – et forslag til enkel modell
 • Wells Fargo-skandalen rir videre
 • Unngå sjakk matt i risikostyringen
 • Ville du kjøpt en bolig i Afrika eller Sør-Amerika usett?
 • Har du forberedt din virksomhet på ny personvernlov?
 • Kravene til Personvernombud- kan rollen ivaretas av en compliance funksjon?
 • Hvordan går det med omstillingen i norsk økonomi?
 • Etterlevelse av mål og prinsipper for virksomhetsstyring
 • Korrupsjon i FN – hvordan øvrige organisasjoner kan lære av FNs erfaringer
 • Hva lærte du av å delta på ekstern kvalitetskontroll?
 • Toppledelsens forventninger
 • Er kultur et tema for internrevisjon?
 • Tredjepartsrapportering – ISAE 3402, SOC1, SOC2 og andre forkortelser
 • Become a strategic internal audior – tying risk to strategy
 • Tjenesteleverandørers økende behov for attestering
 • Hvorfor skal internrevisjonen ta i bruk dataanalyse?

Last ned og få tilgang til alle artiklene fra denne utgaven av SIRK.