SIRK, utgave 2, 2014

Last ned

Vårt tidligere fagblad SIRK dekker områdene risikostyring, compliance, virksomhetsstyring, kontroll og sikkerhet, internrevisjon.

I denne utgaven finner du blant annet:

 • Oppdatert UK Corporate Governance Code
 • Nettsikkerhet – Hva bør styret spørre om selskapets nettsikkerhet
 • European Cybersecurity Implementation
 • Avdekking av misligheter ved hjelp av dataanalyser
 • Korrupsjon og foretaksstraff – Hva forventes av norske virksomheter?
 • Grov økonomisk kriminalitet i 1 av 4 norske virksomheter
 • Beste praksis på Compliance-området
 • Fokus på etikk og compliance
 • Auditing ERM
 • Internrevisjonsinstruksen
 • Lean Auditing – Using Lean Techniques to Enhance Added Value and Reduce Waste
 • So you think you are good – How do you get better?
 • Revisjon av virksomhetsstyring

Last ned og få tilgang til alle artiklene fra denne utgaven av SIRK.