SIRK, utgave 1, 2016

Last ned

Vårt tidligere fagblad SIRK dekker områdene risikostyring, compliance, virksomhetsstyring, kontroll og sikkerhet, internrevisjon.

I denne utgaven leser du mer om blant annet:

 • Auditing #SocialMedia
 • Delivering Audit Reports that matter
 • Dataanalyse – en ny hverdag for internrevisjonen?
 • Hvem har ansvar for at internkontrollen fungerer?
 • Kan vi lære noe av Panama-avsløringene?
 • Risikostyring og organisatorisk læring
 • Risk management og målstyring hånd i hånd
 • Varsling – en viktig del av bedriftens complianceprogram
 • Databehandleravtaler under kontinuerlig forbedring
 • En snarvei til bedre forståelse innen informasjonssikkerhet?
 • Pro bono-programmer i bedrifter
 • Rapportering på samfunnsansvar stadig viktigere
 • Hvordan bruke blokkjedet i finansnæringen?

Last ned og få tilgang til alle artiklene fra denne utgaven av SIRK.