SIRK, utgave 2, 2015

Last ned

Vårt tidligere fagblad SIRK dekker områdene risikostyring, compliance, virksomhetsstyring, kontroll og sikkerhet, internrevisjon.

I denne utgaven kan du blant annet lese mer om:

  • Antikorrupsjon og internrevisjonens rolle
  • Intervju med Solbjørg Lie
  • Stor interesse for internrevisjon i statlig sektor
  • Antihvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner
  • Samfunnsansvar – hvordan angripe dette som internrevisor
  • Kontinuerlig revisjon – en del av internrevisorens hverdag om 5 år?
  • Økt fokus på risikostyring i ISO-standardene
  • Styring av operasjonell risiko
  • Veileder for Compliancefunksjonen

Last ned og få tilgang til alle artiklene fra denne utgaven av SIRK.