SIRK, utgave 1, 2014

Last ned

Vårt tidligere fagblad SIRK dekker områdene risikostyring, compliance, virksomhetsstyring, kontroll og sikkerhet, internrevisjon.

Innhold i denne utgaven:

  • Økonomisk kriminalitet i og mot norske virksomheter
  • Who’s afraid of the red flags of fraud and corruption?
  • CSR som etisk forretningsstrategi
  • Korrupsjon og internrevisor
  • Korrupsjon og internrevisors rolle
  • Tverrfaglig samarbeid i kampen mot økonomisk kriminalitet
  • OECD fastslår at norsk anbefaling til eierstyring og selskapsledelse ligger etter på viktige områder
  • What do lemmings have to do with auditing culture?
  • Effektiv internrevisjon i finanssektoren

Last ned og få tilgang til alle artiklene fra denne utgaven av SIRK.