SIRK utgave 1, 2018

Last ned

Vårt tidligere fagblad SIRK dekker områdene risikostyring, compliance, virksomhetsstyring, kontroll og sikkerhet, internrevisjon.

I denne utgaven kan du lese mer om:

 • Risk culture – are internal auditors meeting the challenge?
 • Hvor ble det av rotårsaksanalysen?
 • Ikke glem modellrisikoen!
 • Strategisk risiko – den glemte risikoen
 • Finansiell klimarisiko
 • Hva har skjedd i kjølvannet av Metoo?
 • Hvordan identifisere og evaluere compliance-risiko?
 • Vurdere én gang, teste én gang, tilfredsstille mange
 • Pilotarbeid rundt kampflyanskaffelsen
 • Corporate Governance «Theatre» and the possibility of a continuing Assurance gap
 • Etikk på dagsordenen!
 • Arbeidsgivers ansvar ved varsling fra arbeidstakere
 • Tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune
 • Using airline methods to manage financial and legal risk
 • Virtuell krigføring og kryptiske aktører
 • Kryptoteknologi
 • Why gather intelligence?
 • Internrevisjon av cyber security
 • Er internrevisor en varsler?
 • Ekstern kvalitetssikring av outsourcet internrevisjon
 • Digital arbeidskraft og internrevisors rolle
 • PwC State of the Internal Audit Profession 2018
 • Statlig fellesavtale om kjøp av internrevisjonsbistand
 • Bruk av internrevisjon fra to departementers perspektiv
 • Internrevisors selvbilde

Last ned og få tilgang til alle artiklene fra denne utgaven av SIRK.