SIRK utgave 2, 2018

Last ned

Vårt tidligere fagblad SIRK dekker områdene risikostyring, compliance, virksomhetsstyring, kontroll og sikkerhet, internrevisjon.

I denne utgaven kan du lese mer om:

 • Risikostyringsfunksjon i vekst og utvikling
 • Oppdatert veileder for risikostyringsfunksjonen
 • GDPR – Ready or not, here we come
 • Aktsomhetsvurderinger – hvordan går vi frem?
 • GDPR – The way forward to‘business as usual’
 • Superforecasting
 • Enhancing GRC with intelligence
 • Spill som metode – erfaringer fra forsvarssektoren
 • Hvordan få kontroll på risikoen ved grenseløse digitale tjenester?
 • Smil – Du har blitt identifisert!
 • Mørketallsundersøkelsen 2018
 • Preparing Internal Audit for an External Quality Assessment (EQA)
 • IIA Norge og NUES
 • Bør mislighetsområdet være til mer bekymring for internrevisor?
 • Transocean-saken: Internrevisjonen tar på seg et evalueringssoppdrag for ledelsen
 • Hva skal til for at internrevisjonen holder tritt med økt digitalisering i virksomhetene?
 • Internal Audit by Any Other Name
 • Styret og internrevisjon

Last ned og få tilgang til alle artiklene fra denne utgaven av SIRK.