SIRK utgave 2, 2017

Last ned

Vårt tidligere magasin SIRK dekker områdene risikostyring, compliance, virksomhetstyring, kontroll og sikkerhet, internrevisjon.

Last ned og få tilgang til alle artiklene fra denne utgaven av SIRK.