SIRK utgave 2, 2017

Last ned

Vårt tidligere fagblad SIRK dekker områdene risikostyring, compliance, virksomhetsstyring, kontroll og sikkerhet, internrevisjon.

I denne utgaven kan du lese mer om:

 • Strategisk risiko
 • Hvordan måle organisasjonskultur?
 • Visualisering av risikobildet
 • Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and performance
 • Det diffuse omdømmet
 • Derfor kan nye personvernregler bli et konkurransefortrinn
 • Full fokus på GDPR
 • Human Rights Due Dilligence
 • Hvem kjenner til de etiske retningslinjene (code of conduct)?
 • Artificial Intelligence – A New Disruptive Power for Early Adopters?
 • Empowerment and challenges for the Internal Audit Function
 • GRC – hva rører seg?
 • Find the truth early and reconcile ourselves with it
 • Begeistring gjennom tjenestedesign i Lånekassen
 • Kontakt mellom internrevisjonsmiljøet i Norge og utlandet
 • Kronprinsesse Ellen av (IIA) Norge
 • Learning from the enemy
 • Går leder av internrevisjonen ut på dato?
 • Internrevisjonens interne kvalitetssikring
 • Turbulente tider – også for internrevisor

Last ned og få tilgang til alle artiklene fra denne utgaven av SIRK.