SIRK, utgave 2, 2016

Last ned

Vårt tidligere magasin SIRK dekker områdene risikostyring, compliance, virksomhetsstyring, kontroll og sikkerhet, internrevisjon.

I denne utgaven kan du lese mer om:

 • Endrede IIA standarder fra 1. januar 2017
 • Ekstern evaluering – krav, valg og erfaringer
 • Revisjon i en digital verden
 • Ny fellesavtale på internrevisjon for statlige virksomheter
 • Effektiv implementering av COSOs nye anti-mislighetshåndbok
 • Hva skjer med Risikostyringsforskriften?
 • Risikomatriser- forutsetninger og fallgruver
 • Hvorfor bør styret stille tydeligere krav til risikostyringen?
 • Despite mature compliance programs we all need guidance on «adequate procedures»
 • Ny personvernforordning – Gjensidiges forberedelser
 • Hvitvaskingsloven og eiendomsmeglere
 • «Banking is people» – men regelstyrt eller verdistyrt?
 • Erfaringer med programvare for internrevisjon, risikostyring og compliance
 • Introducing a fresh approach and new medicine to tackle the constant headache of fraud and corruption (Part 1)
 • Styringssystem for sikkerhet
 • Hva kan vi forvente av blokkjedeteknologien på kort sikt?

Last ned og få tilgang til alle artiklene fra denne utgaven av SIRK.