SIRK utgave 1, 2019

Last ned

Vårt tidligere fagblad SIRK dekker områdene risikostyring, compliance, virksomhetsstyring, kontroll og sikkerhet, internrevisjon.

I denne utgaven kan du lese mer om:

 • Hvordan kan risikostyring bidra til bedre personvern i virksomhetene?
 • Et bestiarium for risikostyring
 • Risk culture beyond ticking boxes
 • Krystallkulens plass i risikostyring
 • What is the greatest risk, a medium risk or a medium risk?
 • Digital transformation – is cyber threat really the greatest risk of all?
 • Styring av tredjepartsrisiko og krav til outsourcing i finansbransjen
 • Tanker rundt risikoappetitt
 • Adferdsøkonomi i regelverk og compliance arbeid
 • Kan vi dytte mer for å sikre større grad av etterlevelse?
 • Personvern i praksis
 • Integritetssystemet i Forsvarsmateriell
 • GRC-verktøy – hvor modne er vi i Norge?
 • Be Careful What You Measure
 • Hva innebærer agil?
 • How combined assurance can maximise the effectiveness of risk management
 • 0-24 samarbeidet – felles innsats for utsatte barn og unge
 • Internkontrollprosjektet i Politiet – en løypemelding
 • Internkontroll i storbykommunene
 • Getting all the ducks in a row
 • Internrevisjon & merverdi
 • Hvilken rolle spiller internrevisjonen i helhetlig styring av mislighetsrisiko?
 • Current trends in outsourcing and addressing third party risk

Last ned og få tilgang til alle artiklene fra denne utgaven av SIRK.