job Blogg

Godt oppmøte på tillitsvalgtsamlingen 2023

Mandag 4. september ble årets tillitsvalgtsamling i IIA Norge holdt i Riksrevisjonens lokaler i Oslo. Vi var i alt 40 deltakere fra foreningens fire komiteer og ni nettverk.

Hensikten med samlingen er å utveksle informasjon om planer og se på muligheter for samarbeid på tvers – med fokus på tidsaktuelle temaer. I tillegg ble det informert om arbeidet med IIA sitt eget utdanningsløp for Diplomert Internrevisor.

Ønsker du å vite mer om hva de ulike gruppene jobber med og hvem som deltar hvor, finner du presentasjonen fra tillitsvalgtsamlingen her.