Blogg

IIAs årskonferanse 2024: «Betydningen av tillit»

Da er årets konferanse vel gjennomført, med over 200 glade deltakere. Konferansekomiteen høstet mange lovord – Vel blåst!

Portrett av Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Blogg

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen kommer. Gjør du?

Riksrevisoren kommer til IIA Norges årskonferanse for å dele sine tanker om tillit; meld deg på da vel!

Logo for Global Internal Audit standards 2024, med de fem domenene plassert i en sirkel
Blogg

De nye standardene for internrevisjon kommer på norsk

Styret har besluttet å oversette de nye standardene, og gitt oppdraget til oversettelsesbyrået Samtext. Byrået vil bygge på vår egen oversettelse av standardenes ordliste.

Blogg

Hva innebærer egentlig tillitsbasert styring og ledelse?

Tillitsreformen er en av regjeringens viktigste reformer. Men hva innebærer egentlig tillitsbasert styring og ledelse? Og hva må til for å lykkes med å følge opp reformen?

Teknologi

Hva skjer når KI kan lage bedre innhold enn deg?

Journalist og teknologirådgiver Eirik Solheim, kjent fra NRKbeta, kommer til IIAs årskonferanse 28. mai. Der v...

Stemningsbilde fra Nettverksmøtet for internrevisjon for offentlig sektor mars 2024
Blogg

Hvordan kan og bør internrevisjonen følge opp sine anbefalinger?

For internrevisjonen er oppfølging av anbefalingene den har gitt virksomheten en obligatorisk oppgave. De nye standardene skjerper nå kravene her. Men hvordan løser vi oppfølgingen best i praksis?

Logo for Global Internal Audit standards 2024, med de fem domenene plassert i en sirkel
Blogg

Har du innspill til oversettelsen av fagbegrepene?

Vil du bistå med å kvalitetssikre oversettelsen av begrepene i de nye standardene?

Blogg

Et verktøy for effektiv kontroll på bærekraftsrapporteringen

Bærekraftsrapportering strekker seg lengre enn å etterleve regulatoriske krav og møte interessentenes forventninger.

Teknologi

Vellykket seminar om «Navigering i KI-labyrinten»

Onsdag 29. november arrangerte finansnettverket et halvdagsseminar om hva kontrollfunksjoner bør tenke på i møtet med kunstig intelligens (KI). Jeg ba Bing Chat AI om å lage spørsmålene til et intervju med meg om seminaret.

Blogg

Ble sett i kortene – fikk utdelt blomster

Evalueringen av Norges Banks internrevisjon ble lagt frem for revisjonsutvalget tidligere i høst. Det ryktes at det ble noe litt utenom det vanlige. Vi har snakket med Thor Dalhaug og Mads Kristensen.

Skriv ut side