Logo for Global Internal Audit standards 2024, med de fem domenene plassert i en sirkel
job Blogg

De nye standardene for internrevisjon kommer på norsk

Logo for Global Internal Audit standards 2024, med de fem domenene plassert i en sirkel

Styret har besluttet å oversette de nye standardene, og gitt oppdraget til oversettelsesbyrået Samtext. Byrået vil bygge på vår egen oversettelse av standardenes ordliste.

– Denne oversettelsen er viktig for IIA Norge, sier generalsekretær Ellen Brataas. Vi ønsker å bidra til å gjøre det faglige innholdet mer tilgjengelig for brukerne, og har derfor valgt en tilnærming som skal gi bedre flyt og klarere språk. Vi har satt oss som mål at de nye standardene for internrevisjon skal være minst like lette å forstå på norsk som på engelsk, sier Ellen.

– Et spennende oppdrag

For prosjektleder Hildegunn Breivik i Samtext er dette et oversetterfaglig spennende oppdrag. – Denne typen tekster er jo preget av teknisk fagterminologi, sier Hildegunn. Det kan være krevende å omsette slike standarder til godt klarspråklig norsk, uten å gå på akkord med den faglige presisjonen i originalteksten. Men vi har gode erfaringer fra tilsvarende oppdrag for Revisorforeningen, og vi vil ha god støtte i ordlisten dere har oversatt på forhånd, avslutter hun.

Bygger på vår egen ordliste

Ordlisten Hildegunn sikter til er vår egen oversettelse av «Glossary» i de nye standardene. Den består av 57 begreper, hvor bare syv videreført fra 2017-standardene uten større endringer. Begrepene er oversatt av en arbeidsgruppe fra Nettverk internrevisjonsfag, bestående av Merete Skjelsbæk (leder), Tor Solbjørg, Oda Krogh Læret, Elisabeth Danbolt og Roar Frøystad, med Wilhelm Kavli som sekretær.

Oversettelsen av ordlisten var på åpen høring i begynnelsen av mars, og ble endelig vedtatt av styret 19. april. – Det var på noen områder utfordrende å finne frem til de gode norske fagbegrepene, forteller Merete. Arbeidet viste seg å være ganske omfattende. Men etter en bred høring med gode tilbakemeldinger er vi trygge på resultatet, og sikre på at denne norske ordlisten vil gi et godt grunnlag å bygge videre på.

Den norske oversettelsen av standardene skal etter planen være klar til 1. oktober 2024.