Portrett av Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
job Blogg

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen kommer. Gjør du?

Portrett av Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Riksrevisoren kommer til IIA Norges årskonferanse for å dele sine tanker om tillit; meld deg på da vel!

Riksrevisjonen skal bidra til å sikre at statens ressurser og eiendommer forvaltes på en etisk, ansvarlig og effektiv måte i tråd med det Stortinget har bestemt. Gjennom uavhengige revisjoner og tilsyn bidrar den til å styrke offentlig sektor gjennom å forebygge og avdekke misligheter, feil og mangler, foreslå forbedringer, og sikre at offentlige midler brukes som tiltenkt.

Denne ærverdige institusjonen spiller med andre ord en viktig rolle i å opprettholde befolkningens tillit til hvordan offentlige midler forvaltes, og underbygger demokratiske prosesser ved å fremme ansvarlighet, transparens og integritet i statsforvaltningen.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er en erfaren tidligere norsk politiker og embetsmann med lang fartstid, inkludert roller som stortingsrepresentant, statsråd i flere departementer, og statssekretær i Statsministerens kontor. Hans karriere har vært preget av et sterkt engasjement for kvalitet i offentlig forvaltning, og en lidenskap for å sikre effektiv og ansvarlig bruk av statens ressurser.

Det er ikke for sent å melde seg på IIA Norges årskonferanse «Betydningen av tillit» den 28. og 29. mai 2024. Så meld deg på alt i dag, og hør Karl Eiriks tanker om betydningen av tillit i Norge i dag.

Foto: Mathias Fossum / Riksrevisjonen