job Blogg

Hva innebærer egentlig tillitsbasert styring og ledelse?

Tillitsreformen er en av regjeringens viktigste reformer. Men hva innebærer egentlig tillitsbasert styring og ledelse? Og hva må til for å lykkes med å følge opp reformen?

På IIA Norges årskonferanse 2024 får du Hilde Singsaas sitt foredrag om tillitsbasert styring og ledelse. Her tar Hilde opp spørsmål som: Hva er erfaringene med tillitsbasert styring og ledelse i Norge, og hva er typiske dilemmaer i arbeidet? Hva skjer når fag og politikk møtes?

Regjeringens tillitsreform skal gi mer frihet og fleksibilitet for å skape mer innovasjon og kvalitet særlig i førstelinja. Hvilke muligheter har vi for å gi kommuner, virksomheter og medarbeidere økt frihet uten at dette går utover folks rett til likebehandling og rettigheter?

At folk har tillit til politikere og forvaltning, har stor verdi i et demokratisk samfunn. Tillit bidrar til at innbyggerne følger myndighetenes anbefalinger og retter seg etter lover og regler. Dette er avgjørende for at myndighetene skal lykkes med å håndtere de store samfunnsutfordringene som ligger foran oss, som klimaendringene og en aldrende befolkning. I tillegg er det en sammenheng mellom tilliten vi har til myndighetene og tilliten vi har til andre mennesker. Når vi er trygge på at politiet, domstolene og andre institusjoner fungerer, stoler vi også mer på hverandre.

Vil du høre mer om tillitsreformen, kan du møte Hilde Singsaas fra DFØ på Årskonferansen i Oslo 28. – 29. mai. Les mer om programmet og meld deg på konferansen her!

Hilde Singsaas

Direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) siden august 2017. Har tidligere vært direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter. Har også vært kommunikasjonsdirektør i Norges Bank, rådgiver i ECON og statssekretær ved Statsministerens kontor og i Finansdepartementet. Utdannet statsviter og har også en bachelorgrad i samfunnsøkonomi, begge fra Universitet i Oslo.