Kvalitet og metode

Nye standarder lansert

Her kan du laste ned de nye standardene i en utgave som kan skrives ut.

Teknologi

Revision av verksamhetens IT

Stöd för revisorer vid granskning av IT-styrning och IT-system.

Blogg

Ble sett i kortene – fikk utdelt blomster

Evalueringen av Norges Banks internrevisjon ble lagt frem for revisjonsutvalget tidligere i høst. Det ryktes at det ble noe litt utenom det vanlige. Vi har snakket med Thor Dalhaug og Mads Kristensen.

Blogg

Vellykket nettverkssamling om bruk av KI i offentlig sektor

Hvor intelligent kan KI bli? Kan man lære KI folkeskikk? Og hvilke risikoer bør ledelsen og vi som internrevis...

Teknologi

DORA

Download ECIIA’s paper on DORA; The Digital Operational Resilience Act and its impact on internal audit in the financial services

Bokanmeldelser

Time to look again at Root Cause Analysis

As many readers may be aware, Root Cause Analysis (RCA) is proposed to be incorporated into the new Global Internal Audit Standards (GIAS).

Kvalitet og metode

Risk in Focus 2024 – Hot topics for internal auditors

Businesses facing a poly-crisis reveals the result of a survey of 700 Chief Internal Auditors across Europe.

Blogg

Trenger internrevisjon en rebranding av egen merkevare?

Blir navnet vi bruker på vår profesjon en hemsko for formidling av hva den viktige rollen til internrevisor er?

Blogg

Droppet ledermøtene – fikk bedre kontakt med ledelsen

Internrevisjonen i UDI har gode erfaringer med månedlige en-til-en-møter med lederne i direktoratet

Kvalitet og metode

Kurs Masternivå: Governance: risikostyring, compliance og internrevisjon

Det er fortsatt ledige plasser på BIs Executive Master med oppstart 4. september.

Skriv ut side