Blogg

Gjestekontrollør fra IIA Sverige

Hvordan opplevde et medlem fra IIA Sverige det å delta på en ekstern evaluering av en internrevisjon i regi av IIA Norge?

Kvalitet og metode

Nye krav til internrevisjon – du kan påvirke ved å si din mening!

IIA Global foreslår å etablere nye krav til gjennomføring av internrevisjon på utvalgte områder. Disse kravene vil bli en del av det obligatoriske rammeverket, i tillegg til de nye standardene. Men gir disse nye kravene egentlig verdi?

Stemningsbilde fra Nettverksmøtet for internrevisjon for offentlig sektor mars 2024
Blogg

Hvordan kan og bør internrevisjonen følge opp sine anbefalinger?

For internrevisjonen er oppfølging av anbefalingene den har gitt virksomheten en obligatorisk oppgave. De nye standardene skjerper nå kravene her. Men hvordan løser vi oppfølgingen best i praksis?

Logo for Global Internal Audit standards 2024, med de fem domenene plassert i en sirkel
Blogg

Har du innspill til oversettelsen av fagbegrepene?

Vil du bistå med å kvalitetssikre oversettelsen av begrepene i de nye standardene?

Logo for Global Internal Audit standards 2024, med de fem domenene plassert i en sirkel
Kvalitet og metode

Nye standarder lansert

Her kan du laste ned de nye standardene i en utgave som kan skrives ut.

Teknologi

Revision av verksamhetens IT

Stöd för revisorer vid granskning av IT-styrning och IT-system.

Blogg

Ble sett i kortene – fikk utdelt blomster

Evalueringen av Norges Banks internrevisjon ble lagt frem for revisjonsutvalget tidligere i høst. Det ryktes at det ble noe litt utenom det vanlige. Vi har snakket med Thor Dalhaug og Mads Kristensen.

Blogg

Vellykket nettverkssamling om bruk av KI i offentlig sektor

Hvor intelligent kan KI bli? Kan man lære KI folkeskikk? Og hvilke risikoer bør ledelsen og vi som internrevis...

Teknologi

DORA

Download ECIIA’s paper on DORA; The Digital Operational Resilience Act and its impact on internal audit in the financial services

Bokanmeldelser

Time to look again at Root Cause Analysis

As many readers may be aware, Root Cause Analysis (RCA) is proposed to be incorporated into the new Global Internal Audit Standards (GIAS).

Skriv ut side