Etikk og kultur

ESG governance: questions boards should ask to lead the sustainability transition

This document, issued by Accountancy Europe, ecoDa and ECIIA, aims to help boards with embedding sustainability

Kvalitet og metode

Kurs Masternivå: Governance: risikostyring, compliance og internrevisjon

Det er fortsatt ledige plasser på BIs Executive Master med oppstart 4. september.

Strategi

ESG embedding: are you ready?

Embedding sustainability into the business operation require the Board of Directors, the Risk Management and the Internal Audit to cooperate.

Kvalitet og metode

Modenhetsmodell for virksomhetsstyring

Denne modenhetsmodellen for virksomhetsstyring (Modenhetsmodellen) er ment som et verktøy og hjelpemiddel for å kartlegge hvilket nivå man ligger på i styringen av virksomheten, altså modenhet i virksomhetsstyringen.

Blogg

Er den nye ISO 37000 og IIA Norges «Veileder for virksomhetsstyring» faglig synkroniserte?

I hvilken grad samsvarer prinsipper og faglig innhold i ISO 37000 og Veileder for virksomhetsstyring? Det har vi tatt en nærmere titt på her.

Strategi

COVID-19: Enhancing the value of governance

How boards can turn to internal audit for beneficial assurance, advice, and input on ESG data to use in their governance role.

Kvalitet og metode

Guidelines for Governance

IIA Norway has launched sector independent guidelines for governance which focuses mainly on internal governance.

English

Guidelines for governance

The guidelines for governance (no: «virksomhetsstyring») published in March are now available in English.

Strategi

Are you ready for the biggest governance change yet?

A sea change is taking place in corporate governance, and it’s all about data. This Tone at the Top is about Data Governance and what Directors need to know now.

Skriv ut side