job Kvalitet og metode

Kurs Masternivå: Governance: risikostyring, compliance og internrevisjon

Det er fortsatt ledige plasser på BIs Executive Master med oppstart 4. september.

Hva bidrar til god eier- og virksomhetsstyring? Masterprogrammet som går over fem samlinger over ett helt år, gir deg kunnskapen til å skape et ansvarlig samspill mellom eiere, styret, ledelsen og andre interessegrupper, sett i et langsiktig og bærekraftig perspektiv.

Formålet med governance er å sikre at virksomheten skaper verdier og når sine mål, samtidig som man følger gjeldende lover og regler. Dette programmet lærer deg hvordan risikostyring, compliance og internrevisjon sammen med andre funksjoner bidrar til god governance, og en sikker og effektiv måloppnåelse. Du vil lære om hvordan foretak og organisasjoner håndterer digitaliseringens betydning for styring og kontroll, samt om cybersikkerhet, integrert rapportering, outsourcing, misligheter, hvitvasking og anti-korrupsjon.

Vil du vite mer om programinnholdet eller melde deg på; SE HER.