job Blogg

La aldri en krise gå til spille

En læresetning fra økonomen Paul Romer, som også ble mantra til Barak Obama administrasjonen i sin tid. Hva kan foreningen gjøre for å snu pandemiens nedside til en fordel?

Lamslått og nesten paralysert i en surrealistisk tid der verden plutselig står på hodet. Gode tider for dårlig nytt; hver dag bringer nye bekymringer til bords.

Etter at det verste sjokket har lagt seg, en viss rutine innarbeidet med hjemmeskole, hjemmekontor, egentrening og sosial distanse, er det bare å innse at nå gjelder det å tilpasse all aktivitet til en ny virkelighet.

På kort tid har veldig mange gjort veldig mye for å tilpasse den gamle verden til den nye verden. En undersøkelse vår nye IT-leverandør refererte til, viste at på 14 dager har Norge tatt et 5-års løft på digitaliseringssiden. Hatten av for lærere, elever, kunstnere, musikere og alle andre med endringsvilje og endringsevne!

Hva skjer med aktivitetene i foreningen fremover?

Alle fysiske kurs og møter blir utsatt, men vi jobber for fult med å legge til rette for digitale løsninger.

Sannsynligvis vil vi bruke Zoom til både undervisning og gruppeoppgaver. Her er det fortsatt plass til flere deltakere, så meld deg gjerne på! Vi jobber også med å få alle fremtidige planlagte aktiviteter over på digitale løsninger, så følg med i aktivitetskalenderen.

Årskonferansen er flyttet fra mai til november, fortsatt på Thon Hotel Storo. Det må påregnes endringer i programmet, men det kommer vi tilbake til.

Vi kan også tilby to e-læringskurs for internrevisorer som du kan gjennomføre når som helst, hvor som helst:

Sammen med IIA Frankrike, Sverige, Belgia og Nederland, jobber vi for å lage et direktesendt digitalt kurs for de som trenger et kunnskapsløft innen COSO ERM. COSO Enterprise Risk Management Certificate Program vil bli lagt opp med 1,5 timers undervisning i en uke medio mai, i tillegg til egenstudie og en avsluttende eksamen. Mer info følger snarlig.

IIA globalt har samlet mye informasjon om pandemien og internrevisjon på et eget COVID-19 Resource Exchange. Mange gode tips å hente her.

For øvrig kan nevnes at sekretariatet er åpent og det er «kind of business as usual», enn så lenge. Hovedfokus pt. er å digitalisere fremtidige aktiviteter og legge til rette for fortsatt kompetanseheving. Vi tilrettelegger også for møtevirksomhet i komiteer og nettverk, og for erfaringsdeling eksempelvis mellom ledere av internrevisjoner og andre, hvis ønskelig.

Vi er åpne og takknemlige for alle innspill dere medlemmer har til hvordan foreningen kan bistå i en utfordrende tid. Kanskje har du konkrete forslag til aktiviteter, innspill til artikler, eller tid å dedikere til foreningsarbeid? I såfall, vil vi gjerne høre fra deg.

Hilsen Ellen Brataas, generalsekretær