Kvalitet og metode

Råvarerisiko – den glemte risikoen

Råvareprisene har fått et økende fokus gjennom den pågående pandemien og aktuelle geopolitiske situasjoner har bragt råvareprisene helt i sentrum – eksempel; krigen i Ukraina – hva skjer med europeisk samfunns- og næringsliv hvis Russland skrur av gassen?

Strategi

Hvor ligger lønnsnivået for internrevisjon, compliance og risikostyring?

Takk til alle som har bidratt med svar på foreningens lønnsundersøkelse! Her kan du lese mer om resultatet.

e-læring: Helhetlig risikostyring

Webinarserie om helhetlig risikostyring med utgangspunkt i diskusjoner basert på erfaringer fra risikostyringsfunksjonen.

Strategi

Lønnsundersøkelsen 2021

Flere etterspør tidvis lønnsstatistikk, noe foreningen ønsker å kunne tilby sine medlemmer. Vi håper du har tid til å svare på noen spørsmål relatert til bransje, stilling, erfaring og lønn.

OnRisk2020

A Guide to Understanding, Aligning, and Optimizing Risk offers an eye-opening and in-depth examination of the top 12 risks for 2022, along with six key observations from the boardroom, C-suite, and internal audit.

Kvalitet og metode

OnRisk 2022

A Guide to Understanding, Aligning, and Optimizing Risk offers an eye-opening and in-depth examination of the top 12 risks for 2022, along with six key observations from the boardroom, C-suite, and internal audit.

Strategi

Risk in Focus 2022

While the coronavirus pandemic continues to disrupt the corporate landscape in the present, the new edition of the ECIIA Risk in Focus report highlights climate change as the rising risk of the future.

Risk in Focus 2022

While the coronavirus pandemic continues to disrupt the corporate landscape in the present, the new edition of the ECIIA Risk in Focus report highlights climate change as the rising risk of the future.

Realize the full potential of artificial intelligence

Applying the COSO Framework and principles to help implement and scale artificial intelligence.

Kontroll og sikkerhet

Enterprise Risk Management for Cloud Computing

COSO has provided a detailed road map for incorporating cloud computing into enterprise risk management.

Skriv ut side