Blogg

Halvbevisst beslutningstaking

Har du opplevd halvbevisst risikotaking? Det er jeg nesten 100 % sikker på at du har.

Operational Risk Training

This interactive and practical two-day course has been structured to provide the delegates with a broad knowledge of core tools and concepts, as well as address new emerging themes.

Risiko Roundtable: ESG – hva skal risiko og internrevisjonen bidra med?

Endelig kan vi igjen invitere til et fysisk Risiko Roundtable for å diskutere og ha diaolog rundt risikorealtert tematikk.

Blogg

Operasjonell risiko – den undervurderte risikoen

Å se på operasjonell risiko som en selvstendig type risiko er en diskusjon som har pågått over mange år.

The ESG Landscape part 3

Evaluating ESG Risk.

Blogg

ISO 37000 om overordnet risikostyring

Risk governance, beslutningstaking og sammenheng mellom ulike god praksis dokumenter om risikostyring.

Kontroll og sikkerhet

Går bekjempelse av hvitvasking på bekostning av inkludering i det finansielle markedet og global samhandling?

Foreligger det en praksis som hemmer finansiell inkludering, global samhandling og samtidig innebærer utfordringer for personvernet?

Kvalitet og metode

Råvarerisiko – den glemte risikoen

Råvareprisene har fått et økende fokus gjennom den pågående pandemien og aktuelle geopolitiske situasjoner har bragt råvareprisene helt i sentrum – eksempel; krigen i Ukraina – hva skjer med europeisk samfunns- og næringsliv hvis Russland skrur av gassen?

Strategi

Hvor ligger lønnsnivået for internrevisjon, compliance og risikostyring?

Takk til alle som har bidratt med svar på foreningens lønnsundersøkelse! Her kan du lese mer om resultatet.

e-læring: Helhetlig risikostyring

Webinarserie om helhetlig risikostyring med utgangspunkt i diskusjoner basert på erfaringer fra risikostyringsfunksjonen.

Skriv ut side