Hybrid: Risiko Roundtable: Operasjonell risikostyring – hva er det og hva er utfordringene?

Presentasjon av hovedelementene i Veileder for operasjonell risiko og videre diskusjon om temaet.

Kvalitet og metode

An Introduction to Operational Risk Management

IIA Norge (IIA Norway) has recently developed a new guidelines document concerning operational risk management.

An Introduction to Operational Risk Management

There are many definitions of operational risk. In these guidelines the four dimensions of protection of physical assets, people, organisation and technology form the basis of the definition of operational risk, because it has been shown that the root cause of operational risk events are often connected to these dimensions.

Hybrid: Risiko Roundtable: Har du kontroll på din råvareeksponering?

Vet du hvilken eksponering din virksomhet står overfor? Og hvordan skal du kvantifisere den, og ikke minst ta stilling til hvordan det skal håndteres?

Webinar: Risiko Roundtable – Styrets rolle i en tid der risikobildet er i konstant endring

I dette webinaret får vi besøk av tidligere konsernsjef i DNB, Rune Bjerke og KPMGs styreekspert, Carl Christian Christensen.

Blogg

ESG or E, S and G: A note for Risk Practitioners

Without doubt, environmental, social and governance (ESG) considerations are becoming increasingly important for organisations and their teams, with businesses being judged on their ESG performance.

Kvalitet og metode

Operasjonell risikostyring – en innføring

Fire engasjerte medlemmer i IIA Norge har utarbeidet en ny veileder som gir en innføring i operasjonell risikostyring.

Operasjonell risikostyring – en innføring

Det er mange definisjoner på hva operasjonell risiko er. I denne veilederen er de fire dimensjonene beskyttelse av fysiske eiendeler, mennesker, organisasjon og teknologi lagt til grunn for definisjonen av operasjonell risiko, fordi det viser seg at rotårsaken for operasjonelle risikohendelser ofte er knyttet til disse.

Operational Risk Management in Financial Services

A practilcal guide to establishing effective solutions.

Risk in Focus 2023 – Board Summary

The key to navigating these circumstances will be for senior management teams and boards to stop seeing these as Black Swan events. They are elements of a continuous storm that will blow through Europe in 2023 and beyond.

Skriv ut side