Blogg

Har du innspill til oversettelsen av fagbegrepene?

Vil du bistå med å kvalitetssikre oversettelsen av begrepene i de nye standardene?

Hybrid: Hvordan kvantifisere risiko?

I dette kurset får du en innføring i hvordan ulike risikoer kan kvantifiseres.

Treffpunkt GRC

Grønn og digital transformasjon refererer til de omfattende endringene som samfunnet, næringslivet og teknolog...

Teknologi

Vellykket seminar om «Navigering i KI-labyrinten»

Onsdag 29. november arrangerte finansnettverket et halvdagsseminar om hva kontrollfunksjoner bør tenke på i møtet med kunstig intelligens (KI). Jeg ba Bing Chat AI om å lage spørsmålene til et intervju med meg om seminaret.

Teknologi

IT Risk Assessments: Quantitative Methods and Results

Se opptak av webinaret om IT-risikovurderinger, med spesielt fokus på kvantitative metoder.

Blogg

En Hub for Non-financial Risk

Etter et kurs i operasjonell risikostyring med Elena Pykova i 2022, ble det dannet en Operasjonell Risiko-Hub, en møteplass for erfaringsdeling for de som jobber med operasjonell risikostyring.

Teknologi

Hva innebærer den nye digitalsikkerhetsloven? Implementeringen av NIS og NIS-2-direktivet i norsk rett

I begynnelsen av mai la regjeringen frem forslag til digitalsikkerhetslov. Lovforslaget følger opp stortingsmeldingen om nasjonal kontroll og digital motstandskraft fra desember 2022. Dermed ligger det nå an til at NIS-direktivet fra EU implementeres i norsk rett.

Teknologi

DORA

Download ECIIA’s paper on DORA; The Digital Operational Resilience Act and its impact on internal audit in the financial services

Third-Party Risk Management

A guide to optimizing third-party due diligence, controls, and monitoring so your institution can maximize value from the “mini operational and cultural ecosystems” that are third-party relationships.

Risk in Focus 2024

A major research report has revealed a looming poly-crisis as a series of high-impact risk events are occurring simultaneously and exacerbating a multitude of interconnected risks.

Skriv ut side