Blogg

Modell for data-drevet risikostyring

Vil du lære mer om en modell for data-drevet risikovurdering?

Blogg

Trenger vi egentlig risikostyringsfunksjonen?

Hvis du som jeg gjerne skulle hørt mer om hva som ligger bak her, så er det bare å glede seg til….

Online: CRMA Bootcamp

The CRMA certification means having a key to the vast world of opportunities the profession of internal auditing offers.

Blogg

Top Operational Risks 2023

New year brings a set of challenges, some new and others very familiar, influenced by a complex web of macroeconomic and geopolitical factors.

Kvalitet og metode

Risikostyring i en endret verden

Eksempel på hvordan Gjensidige Forsikring identifiserer og vurderer betydningen av eksternt drevne hendelser, mulige risikoer og konsekvenser knyttet til økt geopolitiske spenningen og forstyrrelser i forsyningslinjer.

Kvalitet og metode

An Introduction to Operational Risk Management

IIA Norge (IIA Norway) has recently developed a new guidelines document concerning operational risk management.

An Introduction to Operational Risk Management

There are many definitions of operational risk. In these guidelines the four dimensions of protection of physical assets, people, organisation and technology form the basis of the definition of operational risk, because it has been shown that the root cause of operational risk events are often connected to these dimensions.

Blogg

ESG or E, S and G: A note for Risk Practitioners

Without doubt, environmental, social and governance (ESG) considerations are becoming increasingly important for organisations and their teams, with businesses being judged on their ESG performance.

Kvalitet og metode

Operasjonell risikostyring – en innføring

Fire engasjerte medlemmer i IIA Norge har utarbeidet en ny veileder som gir en innføring i operasjonell risikostyring.

Operasjonell risikostyring – en innføring

Det er mange definisjoner på hva operasjonell risiko er. I denne veilederen er de fire dimensjonene beskyttelse av fysiske eiendeler, mennesker, organisasjon og teknologi lagt til grunn for definisjonen av operasjonell risiko, fordi det viser seg at rotårsaken for operasjonelle risikohendelser ofte er knyttet til disse.

Skriv ut side