Blogg

ESG or E, S and G: A note for Risk Practitioners

Without doubt, environmental, social and governance (ESG) considerations are becoming increasingly important for organisations and their teams, with businesses being judged on their ESG performance.

Kvalitet og metode

Operasjonell risikostyring – en innføring

Fire engasjerte medlemmer i IIA Norge har utarbeidet en ny veileder som gir en innføring i operasjonell risikostyring.

Operasjonell risikostyring – en innføring

Det er mange definisjoner på hva operasjonell risiko er. I denne veilederen er de fire dimensjonene beskyttelse av fysiske eiendeler, mennesker, organisasjon og teknologi lagt til grunn for definisjonen av operasjonell risiko, fordi det viser seg at rotårsaken for operasjonelle risikohendelser ofte er knyttet til disse.

Operational Risk Management in Financial Services

A practilcal guide to establishing effective solutions.

Risk in Focus 2023 – Board Summary

The key to navigating these circumstances will be for senior management teams and boards to stop seeing these as Black Swan events. They are elements of a continuous storm that will blow through Europe in 2023 and beyond.

Risk in Focus 2023

The theme of this year’s report is navigating and auditing in the perfect storm of high-impact interlocking.

Blogg

Halvbevisst beslutningstaking

Har du opplevd halvbevisst risikotaking? Det er jeg nesten 100 % sikker på at du har.

Blogg

Operasjonell risiko – den undervurderte risikoen

Å se på operasjonell risiko som en selvstendig type risiko er en diskusjon som har pågått over mange år.

The ESG Landscape part 3

Evaluating ESG Risk.

Blogg

ISO 37000 om overordnet risikostyring

Risk governance, beslutningstaking og sammenheng mellom ulike god praksis dokumenter om risikostyring.

Skriv ut side