Etikk og kultur

Hvordan reviderer risikokultur?

Ny praktisk veileder fra IIA Australia om revisjon av risikokultur.

Blogg

Why organisations should focus on process risks

The weakness of a risk matrix is that it is based on a static picture of a specific problem.

Klynge- og smitteeffekter mellom ulike risiko

Risiko Roundtable: Presentasjon av KPMGs Dynamic Risk Assessment, en analysemetode som visualiserer hvordan ulik risiko påvirker hverandre.

Blogg

På rett spor

Helhetlig risikostyring er bare for store kommersielle bedrifter, ikke sant? Slikt hadde sikkert mange oss tenkt inntil vi hørte Norges Skiforbund.

Kvalitet og metode

Hvorfor bør du vurdere risikokulturen under Covid-19?

Den vedvarende Covid-19-situasjonen legger press på ledere og ansatte. God risikokultur er viktig for å komme styrket ut av krisen.

Blogg

Risk committees must not be risk owners

Do risk committees serve a useful role or are they trying to attain a goal that is in fact unachievable? If risk committees are inadequate, they can expose an organisation to significant financial losses and seriously damage its reputation.

Risikostyring i Norges Skiforbund

Hvilken nytte har Norges Skiforbund av risikostyring? Er det overførbart som case til andre organisasjoner?

Kontroll og sikkerhet

Nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering for 2020

Den nasjonale risikovurderingen er en samlet vurdering av trusler, sårbarhet og risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i Norge.

Strategi

Nytt år, nye risikoer – og muligheter

På tampen av året gjør vi gjerne opp status. Så også i år. Mangt kan sies om 2020. Det er ingen floskel å si at verden har forandret seg og at fremtiden er preget av høy grad av usikkerhet. Og usikkerhet handler jo om risiko.

Kvalitet og metode

Is risk governance enough?

Håkan Jankensgård is Associate Professor at Lund University School of Economics in Sweden and holds a PhD in risk management. He is keenly interested in developing a practical approach to Enterprise Risk Management (ERM). We had an opportunity to ask Håkan a few key questions to sound out his approach to ERM.

Skriv ut side