Strategi

Risk in Focus 2022

While the coronavirus pandemic continues to disrupt the corporate landscape in the present, the new edition of the ECIIA Risk in Focus report highlights climate change as the rising risk of the future.

Risk in Focus 2022

While the coronavirus pandemic continues to disrupt the corporate landscape in the present, the new edition of the ECIIA Risk in Focus report highlights climate change as the rising risk of the future.

Realize the full potential of artificial intelligence

Applying the COSO Framework and principles to help implement and scale artificial intelligence.

Kontroll og sikkerhet

Enterprise Risk Management for Cloud Computing

COSO has provided a detailed road map for incorporating cloud computing into enterprise risk management.

Etikk og kultur

Hvordan reviderer risikokultur?

Ny praktisk veileder fra IIA Australia om revisjon av risikokultur.

Blogg

Why organisations should focus on process risks

The weakness of a risk matrix is that it is based on a static picture of a specific problem.

Blogg

På rett spor

Helhetlig risikostyring er bare for store kommersielle bedrifter, ikke sant? Slikt hadde sikkert mange oss tenkt inntil vi hørte Norges Skiforbund.

Kvalitet og metode

Hvorfor bør du vurdere risikokulturen under Covid-19?

Den vedvarende Covid-19-situasjonen legger press på ledere og ansatte. God risikokultur er viktig for å komme styrket ut av krisen.

Blogg

Risk committees must not be risk owners

Do risk committees serve a useful role or are they trying to attain a goal that is in fact unachievable? If risk committees are inadequate, they can expose an organisation to significant financial losses and seriously damage its reputation.

Kontroll og sikkerhet

Nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering for 2020

Den nasjonale risikovurderingen er en samlet vurdering av trusler, sårbarhet og risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i Norge.

Skriv ut side