job Blogg

Trenger vi egentlig risikostyringsfunksjonen?

Hvis du som jeg gjerne skulle hørt mer om hva som ligger bak her, så er det bare å glede seg til....

Alle er vel enige om at det er en fordel å være bevisst hva som må være på plass for at virksomheten skal kunne lykkes i å nå sine mål. Og at det er smart å følge med på hvordan ytre endringer kan påvirke virksomheten. At det kan være greit å følge med så man ikke kommer på kant med tilsynsmyndigheter vil vel også de fleste være enige i.

Men mange virksomheter sliter med å få risikostyringen til å fungere som den skal. Noen ledere kan oppleve den som rituell og fragmentert, heller enn helhetlig og integrert. Og risikostyringen kan bidra til å rette oppmerksomhet mot alt det som kan gå galt, heller enn til å få et godt grep om nøyaktig hva som skal til for å lykkes.

Så er det å opprette en egen funksjon for å følge opp risikostyringen i virksomheten riktig vei å gå? Nederlandske Marinus de Pooter stiller spørsmål ved det. I et tankevekkende lite blogginnlegg på riskcoalition.org.uk fra januar 2022 gir han en kort smakebit på hvorfor. Litt for kort, egentlig. Hvis du som jeg gjerne skulle hørt mer om hva som ligger bak her, så er det bare å glede seg til IIA Norges årskonferanse i Trondheim 30.-31. juni – for dit kommer Marinus de Pooter for å fortelle mer om nettopp dette!