job Etikk og kultur

Etiske regler – fine ord eller virkelighet?

‘Redelighet’, ‘samarbeid’, ‘kunder’. Lyder noen av disse kjent? Det er ord som går igjen i de etiske retningslinjene i mange virksomheter.

Massachuset Institute of Technology (MIT) gjennomførte nylig en studie knyttet til etiske retningslinjer der de analyserte resultatet fra en populasjon på 689 store, hovedsakelige amerikanske selskaper: When It Comes to Culture, Does Your Company Walk the Talk?  Av disse selskapene hadde 82 % offentliggjort sine etiske retningslinjer. I tillegg ble det videre gjort en vurdering av 500 selskaper med fokus rettet mot hvordan ansatte selv oppfatter etterlevelsen av virksomhetens etiske verdier.  Er det fine ord eller virkelighet?

MIT gjennomførte en analyse av 1,5 millioner posteringer om folks oppfattelse av etiske verdier på websiden Glassdoor. Dette er en webside der nye og tidligere ansatte kan gi en anonym vurdering av selskapet de jobber eller har jobbet i. Her fant MIT relevante data for undersøkelsen.

Betraktning nr. 1: Selskapenes valg av etiske verdier

Av de selskapene som ble analysert er det REDELIGHET som går igjen.
Her følger på ti på topplisten:

  Redelighet 65 %
  Samarbeid 53 %
  Kunder 48 %
  Respekt 35 %
  Innovasjon 32 %
  Ansvarlighet 29 %
  Samfunnsansvar 29 %
  Utmerkethet 22 %
  Mangfold 22 %
  Mennesker 22 %

Hvor mange av disse stikkordene finnes også i etiske verdiene til din og min arbeidsgiver?

MIT gjorde også en rekke interessante funn knyttet til bransjer. I en bransjeanalyse fant de blant annet at ‘redelighet’ er viktig for alle selskaper i bygg og anleggsbransjen, mens ‘redelighet’ er rangert som nr. 4-5 for bank og forsikring. «Innovasjon» scorer høyest hos selskaper innenfor elektriske anlegg. På websiden som heter Culture500 kan man utforske videre resultatene til de forskjellige bransjene: Explore the ultimateculture scorecard.

Det er lite som får selskaper til å skille seg ut og få uttrykker sin egenart gjennom etiske verdier. Men verdiene er uttalt og kjent, og da bør de vel uansett kunne leves opp til?

Betraktning nr. 2: Å leve opp til ordene i etikkuttalelsene

De anonyme vurderingene på Glassdoor er blitt analysert videre av MIT og sammenlignet med bedriftens egne offentlige uttalelser om etiske standarder. Konklusjonen er nedslående.

Det finnes ingen korrelasjon (sammenheng) mellom de offentlig uttalte verdier og hvordan de ansatte mener sin arbeidsgiver lever opp til disse verdier i virkelighet.

Dette er et tankekors og bør oppta alle som mener at virksomheter skal ha etiske verdier som ikke primært kommuniseres ut på plakater og skriftlig – men også etterleves gjennom konkrete handlinger.

MIT anbefaler selskaper som ønsker å redusere gapet mellom teori og praksis, til å omsette uttalte forventninger til oppførsel i gitte situasjoner. På denne måten, og det gis eksempler på selskaper som har forsøkt å gjøre dette, kan man omsette verdier til noe jordnært og riktig tilpasset for egen organisasjon. Det gjelder å bygge en bro mellom verdier og ønsket oppførsel som har en klar sammenheng til resultater de ansatte kan bry seg om.

Læring

For egen del gir denne undersøkelsen meg en ekstra dytt til, ikke bare å konstatere at de etiske verdiene finnes, men hvordan disse gjøres jordnært og relevant.

_______________________________________________________________________

Hvis du ønsker å lære mer om kultur og etikk, kan vi vise til NORDIC BUSINESS ETHICS SURVEY 2020, som er en undersøkelse av hvordan nordiske arbeidstakere oppfatter etikk på jobben: A study of Nordic employees’ perception of ethics at work. The Nordic Business Ethics Survey is a pioneering survey into employees’ views on ethics across multiple business sectors and job roles, which was conducted for the first time in 2019. The survey includes 4.000 respondents from Denmark, Finland, Norway and Sweden.

Se også vårt modulbaserte digitale kurs «Introduction to Business Ethics, Compliance and Anti-Corruption».