Stillingsannonser

Forsvarsdepartementet søker tre nye seksjonssjefer

Forsvarsdepartementets internrevisjon består av 18 ansatte med ulik bakgrunn, utdanning og erfaring. Nå etablerer vi tre seksjoner som vil ledes av seksjonssjefer.

Kvalitet og metode

Risk in Focus 2024 – Hot topics for internal auditors

Businesses facing a poly-crisis reveals the result of a survey of 700 Chief Internal Auditors across Europe.

Blogg

Nye regler for innrapportering av CPE-poeng

Dersom du ikke rapporterer årlige CPE-poeng, risikerer du nå å miste sertifiseringen din!

Blogg

Trenger internrevisjon en rebranding av egen merkevare?

Blir navnet vi bruker på vår profesjon en hemsko for formidling av hva den viktige rollen til internrevisor er?

Stillingsannonser

Ledig stilling: forvaltningsrevisor, Oslo kommunerevisjon

Vil du bidra til bedre kommunale tjenester? Er du interessert i evaluering?

Kvalitet og metode

Kurs Masternivå: Governance: risikostyring, compliance og internrevisjon

Det er fortsatt ledige plasser på BIs Executive Master med oppstart 4. september.

Podcast

Inside Audit – en podcast fra IIA Belgia

«Inside Audit,» is the new podcast series brought to you by IIA Belgium! Join us as we delve into the captivating world of internal auditing.

Kvalitet og metode

The role of Internal Audit in ESG in the Banking Sector

Position paper from ECIIA on internal audit’s role in guiding ESG developments in banking.

Kvalitet og metode

COSO Guidance on Internal Control Over Sustainability Reporting

Key themes to begin or continue journeys toward establishing and maintaining an effective system of internal control over financial and sustainable business information.

Bokanmeldelser

Ikke for å konkurrere – Strategi for fellesskapets tjenere

Hvilke begrep og verktøy kan ledere i offentlig sektor bruke for å formulere oppdrag og utvikle sine strategier?

Skriv ut side