Blogg

Note to Risk Professionals: No more D in 3LOD

The three lines of defence (3LOD) model, which had its origins in military planning and sports management, is now firmly engrained into the DNA of financial services firms.

Blogg

Gjestekontrollør fra IIA Sverige

Hvordan opplevde et medlem fra IIA Sverige det å delta på en ekstern evaluering av en internrevisjon i regi av IIA Norge?

Blogg

Governance: Risikostyring, compliance og internrevisjon – et kurs på masternivå

På kurset lærer vi mer om hvordan skape ansvarlig samspill mellom eiere, styret, ledelsen og andre interessegrupper, sett i et langsiktig og bærekraftig perspektiv.

Strategi

Årsmøte i IIA Norge 2024

Styret i IIA Norge har gleden av å innkalle medlemmer til årsmøte.

Blogg

Tillit og mistillit i det norske samfunnet

I Norge har vi ikke en kultur for å konfrontere, men heller ønsket om at det skal være mest mulig koselig. I «kosefjøset» er det ikke plass til varslere, eller er det det?

Blogg

Hvordan kan kunstig intelligens (KI) løse klima – og miljøendringer ?

Vi har ikke fasiten, men vil løfte problemstillinger, vise eksempler og inspirere deltakerne ved å grave dypere i tematikken AI og ESG.

Strategi

Internal Audit Vision 2035

The Internal Audit Foundation’s global research project seeks to shape the future of the internal audit profession.

Blogg

Bak kulissene på sentralbanksjefens årstale og middag

En anerkjennelse av IIA Norge, og personlig stor stas for meg å få være med på sentralbanksjefens årstale og årsmiddag.

Stillingsannonser

Vil du påvirke hva IIA Norge skal fokusere på fremover?

IIA Norge er til for medlemmene og aktiviteter drives frem av nettverk og komiteer. Vi søker etter engasjerte personer til å besette disse vervene.

Strategi

Lønnsundersøkelse

Flere etterspør tidvis lønnsstatistikk, noe foreningen ønsker å kunne tilby sine medlemmer. Vi håper du har tid til å svare på noen spørsmål relatert til bransje, stilling, erfaring og lønn.

Skriv ut side