job Blogg

Governance: Risikostyring, compliance og internrevisjon – et kurs på masternivå

På kurset lærer vi mer om hvordan skape ansvarlig samspill mellom eiere, styret, ledelsen og andre interessegrupper, sett i et langsiktig og bærekraftig perspektiv.

I dette kurset vil du forstå hvilke prosesser som forbedrer eier- og virksomhetsstyring (governance), og du vil lære hvordan du kan skape et ansvarlig samspill mellom eiere, styret, ledelse og andre interessegrupper. Gjennom kurset vil du lære hvordan risikostyring, internkontroll, overholdelse av regler og internrevisjon bidrar til å skape god governance og effektiv måloppnåelse.  Du vil også lære kunnskapen du trenger for å takle utfordringer knyttet til digitalisering, cybersikkerhet, integrert rapportering, outsourcing, svindel, hvitvasking og korrupsjon. 

Etter kurset vil du blant annet kunne identifisere mulige risikoforhold som kan påvirke måloppnåelse, designe egnede styrings- og internkontrollsystemer og bruke rammeverk for profesjonell utøvelse av internrevisjon. Har du to års erfaring fra internrevisjon, kan du i tillegg søke om tittelen Diplomert internrevisor.

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av 5 samlinger over 2 semestre. Hver samling varer 4 fulle dager og foregår på campus i Nydalen i Oslo på dagtid. Den fjerde samlingen foregår i Sveits og varer i 5 fulle dager. BI anbefaler studentene å delta på studieturen. Utgifter til reise og opphold kommer i tillegg til ordinær studieavgift. Les mer om innhold HER.

Eksamen består av en prosjektoppgave (60 % av totalkarakteren) og en individuell 72 timers hjemmeeksamen (40 % av totalkarakteren). Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. 

Etter bestått eksamen og har to års praksis fra internrevisjon eller tilsvarende, kan du søke Diplomeringsnemnda i IIA Norge om tittelen Diplomert internrevisor.

Det er fortsatt mulig å melde seg på neste års studie på Handelshøyskolen BI. SØK HER