Teknologi

DORA

Download ECIIA’s paper on DORA; The Digital Operational Resilience Act and its impact on internal audit in the financial services

Bokanmeldelser

Time to look again at Root Cause Analysis

As many readers may be aware, Root Cause Analysis (RCA) is proposed to be incorporated into the new Global Internal Audit Standards (GIAS).

Kvalitet og metode

Risk in Focus

Today’s Global Risk Landscape

Kvalitet og metode

Risk in Focus 2024 – Hot topics for internal auditors

Businesses facing a poly-crisis reveals the result of a survey of 700 Chief Internal Auditors across Europe.

Blogg

Nye regler for innrapportering av CPE-poeng

Dersom du ikke rapporterer årlige CPE-poeng, risikerer du nå å miste sertifiseringen din!

Blogg

Trenger internrevisjon en rebranding av egen merkevare?

Blir navnet vi bruker på vår profesjon en hemsko for formidling av hva den viktige rollen til internrevisor er?

Kvalitet og metode

Kurs Masternivå: Governance: risikostyring, compliance og internrevisjon

Det er fortsatt ledige plasser på BIs Executive Master med oppstart 4. september.

Podcast

Inside Audit – en podcast fra IIA Belgia

«Inside Audit,» is the new podcast series brought to you by IIA Belgium! Join us as we delve into the captivating world of internal auditing.

Kvalitet og metode

The role of Internal Audit in ESG in the Banking Sector

Position paper from ECIIA on internal audit’s role in guiding ESG developments in banking.

Kvalitet og metode

COSO Guidance on Internal Control Over Sustainability Reporting

Key themes to begin or continue journeys toward establishing and maintaining an effective system of internal control over financial and sustainable business information.

Skriv ut side