job Blogg

Hvordan kan kunstig intelligens (KI) løse klima – og miljøendringer ?

Vi har ikke fasiten, men vil løfte problemstillinger, vise eksempler og inspirere deltakerne ved å grave dypere i tematikken AI og ESG.

Grønn og digital transformasjon refererer til de omfattende endringene som samfunnet, næringslivet og teknologien gjennomgår for å tilpasse seg og adressere klima- og miljøendringer samt digitalisering av arbeidsoppgaver og tjenester. Dette krever en helhetlig tilnærming som integrerer teknologisk innovasjon, strategisk planlegging, endringsledelse og samarbeid på tvers av sektorer.

Vi mener og tror at dette påvirke virksomhetsstyringen og måten man framover vil arbeide med fagområdene risikostyring, compliance og kontroll. Handelshøyskolen BI og IIA Norge har invitert professorer, fremtidsvisjonærer og andre eksperter for å løfte problemstillinger og inspirere deltakerne ved å grave dypere i tematikken om hvordan anvendelse av AI vil kunne skape et verdifullt bidrag i ESG – arbeidet i tiden framover.

Du er velkommen til å lese mer og melde deg på her: Treffpunkt GRC