job Konferanse

Treffpunkt GRC

Grønn og digital transformasjon refererer til de omfattende endringene som samfunnet, næringslivet og teknologien gjennomgår for å tilpasse seg og adressere klima- og miljøendringer og den økende bruken av digitaliseringen av arbeidsoppgaver og tjenester. Kunsten å manøvrere gjennom grønn og digital transformasjon krever en helhetlig tilnærming som integrerer teknologisk innovasjon, strategisk planlegging, endringsledelse og samarbeid på tvers av sektorer.

Hvordan vil dette påvirke virksomhetsstyringen og måten vi jobber på med fagområdene risikostyring, compliance og kontroll? Vi har ikke fasiten, men vil løfte problemstillinger, vise eksempler og inspirere deltakerne ved å grave dypere i tematikken AI og ESG.