job Blogg

Bak kulissene på sentralbanksjefens årstale og middag

En anerkjennelse av IIA Norge, og personlig stor stas for meg å få være med på sentralbanksjefens årstale og årsmiddag.

Vi nordmenn er glade i taler, men færre er glade i å holde tale. Likevel, ved høytidelige sammenkomster er talen et naturlig element. Vi har åpnings- og velkomsttaler, fest- og skåletaler, takketaler, takk-for-maten-taler, Herrenes- og Damenes taler, bryllups- og gravtaler, politiske taler, for å nevne noen formater. Enkelte taler gjentas årlig på samme tidspunkt og innholdet skaper forventinger hos publikum til året som kommer; Kongens tale, statsministerens nyttårstale og ikke minst, sentralbanksjefens årstale om de «Økonomiske perspektiver».

Årstalen

Norges Bank har siden 1986 hver februar invitert 300 gjester til å overvære sentralbanksjefens årstale etterfulgt av middag. Gjestene representerer ulike institusjoner og virksomheter i samfunnet som det politiske livet, forvaltningen, domstolene, akademia, arbeids- og organisasjonslivet, den finansielle sektoren, bransjeorganisasjoner i næringslivet, større enkeltbedrifter, ungdomsorganisasjoner, kulturlivet – og i 2024 også IIA Norge representert ved generalsekretæren.

Det er en høytidelig anledning, der utvalgte stortingspolitikere, sammen med det som kan krype og gå i norsk samfunnselite, er invitert for å nikke anerkjennende til sentralbanksjefens vurdering av egen innsats − og av tilstanden i norsk økonomi.

Marie Sneve Martinussen, leder av Rødt og medlem av finanskomiteen (sitat fra Nettavisen)

Jeg har aldri sett på IIA Norge eller meg selv som en del av samfunnseliten, men det var en høytidelig anledning, og veldig stas å få overvære både talen og middagen. Invitasjonen ser jeg på som en anerkjennelse fra Norges Bank, om at medlemmene som IIA Norge representerer, er viktige samfunnsaktører for et velfungerende samfunn.

Sentralbanksjefens årstale i 2024 hadde «tillit» som et gjennomgangstema. Hvorfor tillit er viktig, og hvordan tillit kan sikres.

Et velfungerende demokrati er bygget på tillit – tillit til politikerne og tillit til institusjonene. Internasjonale sammenlikninger viser at det i Norge er en høy grad av tillit, både folk imellom og mellom folket og dem som styrer. Vi er privilegerte som bor i et land med en slik tillitskapital. Kanskje er tillit den viktigste kapitalen vi har – en kapital vi ønsker å gi videre til neste generasjon.

Ida Wolden Bache, sentralbanksjef

Talen ble avsluttet med at ordet «tillit» kan leses begge veier – fra venstre mot høyre og fra høyre mot venstre. Tillit går også begge veier – man har tillit til hverandre.

Foto: privat

Tillitskapitalen har blitt satt på prøve de siste par år, med sviktende forståelse for reiseregulativ og habilitetsregler. Flere konferanser jeg har deltatt på de siste måneder, har tillit på agendaen. «Betydningen av tillit» er også hovedtema på IIAs årskonferanse 28. og 29. mai.

Årsmiddagen

Det var svært få av den inviterte «samfunnseliten som kom krypende» til årstalen. Alle jeg møtte gikk oppreist både til talen og hjem fra middagen. Til middagsarrangementet ble vi tatt vel imot ved Oslo rådhus ved ordfører Anne Lindboe, sentralbanksjef Ida Wolden Bache og leder av representantskapet i Norges Bank, Julie Margrethe Brodtkorb, som ønsket velkommen og håndhilste på alle de 300 gjestene. 

På et slikt arrangement knytter det seg selvsagt stor forventning til selve bordplasseringen. Den fikk vi ikke vite om før ett par timer i forkant, tilsendt på SMS. Det ble altså knapt med tid til å lese seg opp på de elleve gjestene på samme bord, noe som viste seg å være unødvendig å gjøre. Det var en hyggelig middag og samtalen gikk lett mellom alle ved bordet, fra regjeringsadvokat til samferdselsminister og en generalsekretær fra IIA Norge.

Foto: privat

Under middagen ble det flere taler, både ved leder av representantskapet og ordføreren. Stortingspresidenten og statsministeren holder takk-for-maten-talen annethvert år, og denne gangen var det statsministrene sin tur. Vet ikke om det er en godt bevart hemmelighet i statsministerens krets, men det var helt ukjent for meg, at Jonas Gahr Støre har så mye selvironi og humor. Den burde flere av Norges befolkning fått tatt del i!