job Blogg

Løpende revisjon av moderniseringsprogram for sky- og plattformteknologi innen helse

Årlig investeres det milliardbeløp i utvikling og forvaltning av IKT-løsninger i offentlig sektor.

Disse IKT-løsningene er avgjørende for verdiskapning og tjenesteyting i Norge. Mye går bra, men flere IKT-prosjektene leverer lavere gevinster enn planlagt og har betydelige budsjettoverskridelser.

Hvordan kan internrevisjonen best bidra til at store utviklings- og investeringsprosjekter lykkes?

Helse Sør-Øst investerer årlig om lag to milliarder kroner i IKT. I 2018 fikk Sykehuspartner i oppdrag å etablere et program for å standardisere og modernisere helseregionens IKT-infrastruktur. Konsernrevisjonen har siden 2019 løpende fulgt gjennomføringen av dette programmet, og vurdert tilstanden på prosjekt- og programstyring, samt på leveransene fra programmet.

Er du nysgjerrig på denne måten å jobbe på? På IIA Norges Årskonferanse i Trondheim 30.-31. mai vil Espen og Esa fra konsernrevisjonen dele hvordan de gikk frem og hva de har lært.