job Blogg

Hjemmekontor med Covid-19

Gjelder yrkesforsikringen når man faller i trappen for å sette på en klesvask mellom de digitale møtene på hjemmekontor?

Hva er kortsiktig og tilfeldig?

På et digitalt roundtable 19.september i regi av IIA Norge gav presentasjoner fra Torunn Gaasemyr, statsviter og seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet og Sigrid Engen, daglig leder i Arbeidsmiljøsenteret, både god informasjon og ny innsikt i det vi alle kjenner som «hjemmekontor».

Torunn påpekte at til tross for utfordringer knyttet til mellommenneskelig kontakt og datasikkerhet er det også mange positive effekter av å jobbe hjemmefra som eksempelvis mer fleksibilitet i hvordan man løser arbeidsoppgavene og hvordan man legger opp arbeidsdagen, samt hvor kontorplassen befinner seg. Vi har et generelt løft i den digitale kompetansen som øker kontinuerlig. Dette gir grunnlag for nye samarbeidsformer som igjen kan resultere i mer effektive møter og økt åpenhet på tvers av organisasjonen. Nettoresultat kan føre til økt innovasjonsevne. Hun avsluttet med å gi oss praktiske tips til gjennomføring av den nye digitalhverdagen. (se også artikkelen: Muligheter og sårbarheter på hjemmekontor)

Torunn minnet oss på at arbeidsgiver må bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø. Vi må unngå at hjemmekontor blir til gjemmekontor eller glemmekontor.

Siden nettverksmøtet var et roundtable ble det lagt opp til gode diskusjoner om temaet og opplevelsen av hjemmekontor. En spørsmålstilling som ingen kunne besvare berørte hvilket konkret ansvar arbeidsgiver har for hjemmekontor og hvilke deler av forsikringsordningene som gjelder når en jobber hjemme.

Det var et spørsmål som ingen med sikkerhet kunne besvare, og her måtte i så fall juridisk kompetanse til. Dette ville jeg vite mer om og fant en rapport fra Deloittes Advokatfirma «Hjemmekontor under Covid-19» utgitt i september. Undersøkelsen er basert på en kartlegging av status i norske virksomheter. Rapporten bekrefter blant annet at 4 av 10 arbeidsgivere ikke har iverksatt tiltak for å sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø, noe som i følge Torunns presentasjon, er veldig viktig. Foruten å meddele resultat av undersøkelsen gir rapporten også gode råd til handling.

I denne rapporten fikk jeg mer informasjon om spørsmålet vi ikke fikk besvart i nettverksmøtet. Forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem (FOR-2002-07-05715) regulerer i hvilken utstrekning arbeidsmiljøloven skal gjelde for arbeid på hjemmekontor dersom dette ikke er av kortvarig og tilfeldig art. Deloittes Advokatfirma påpeker at fordi det er et halvt år siden den økende bruken av hjemmekontor oppstod, og at situasjonen ikke ser ut til å gå over med det første, anbefales det at arbeidsgivere i større grad vurdere å iverksette tiltak tilpasset dagens situasjon.

Det er et forbausende lavt antall virksomheter (kun 6 %) som har tatt konsekvensen av utvidet bruk av hjemmekontor ved å tegne ny eller utvidet yrkesskadeforsikring.

Deloittes Advokatkontor

Et juridisk svar vil sjelden være svart/hvit men jeg leser ut av dette en klar utfordring til alle våre arbeidsgivere om å vurdere om man har iverksatt nødvendige tiltak rundt hjemmekontor, herunder forsikre seg om at man ha dekkende yrkesskadeforsikring. Har din virksomhet det?