job Kvalitet og metode

Covid-19 – Kostnadsfrie standarder

Standard Norge har i forbindelse med koronautbruddet gjort tilgjengelige flere standarder kostnadsfritt. Flere standarder som kan bidra til virksomheters robusthet i krise, gjøres midlertidig også tilgjengelig for kostnadsfri nedlasting.

En rekke standarder, blant annet for smittevernsutstyr, respiratorer og risikostyring, er i samråd med CEN og ISO gjort tilgjengelig kostnadsfritt.

Standarder for virksomhetsstyring

Flere standarder som kan bidra til virksomheters robusthet i krise, gjøres midlertidig også tilgjengelig for kostnadsfri nedlasting.

NS-ISO 31000 Risikostyring – Retningslinjer
NS-EN ISO 22301 Sikkerhet og resiliens – Systemer for kontinuitetsledelse – Krav
NS-ISO 22395 Sikkerhet og resiliens – Samfunnets motstandskraft – Retningslinjer for å støtte utsatte personer i nødstilfeller
NS-ISO 22320 Sikkerhet og resiliens – Kriseledelse – Retningslinjer for hendelseshåndtering
 ISO 22316 Security and resilience – Organizational resilience – Principles and attributes