job Blogg

Trenger internrevisjon en rebranding av egen merkevare?

Blir navnet vi bruker på vår profesjon en hemsko for formidling av hva den viktige rollen til internrevisor er?

Vi har sikkert alle vært i en sosial situasjon der vi har fått spørsmålet – «og hva jobber du så med?» Når jeg svarer at «jeg jobber som internrevisor» møter jeg ofte et tomt, flakkende blikk og forsøker følge opp med hvor spennende det er å bidra til at selskapet jeg jobber for skal lykkes. Problemet er at ordet «internrevisor» ikke sier noenting om den jobben vi egentlig gjør – intern i forhold til ekstern, men ekstern revisor er primært en finansiell revisor. De fleste forbinde ordet «revisor» med årsregnskap og skatt, noe som er lite betegnende for internrevisors arbeidsfelt i det daglige.

Jeg vil gjerne dele et innlegg på LinkedIn fra en av guruene innen internrevisjon og risikostyring, Tim Leech, som har et godt forslag til hvordan vi kan rebrande merkevaren «internrevisor». Han foreslår å døpe om Institute of Internal Auditing til “Uncertainty Management & Assurance Institute (UMAI)”, som skal være til for medlemmer både fra risikostyringsfaget og internrevisjon. Tanken er at risikostyring og internrevisjon begge, på hver sin måte, bidrar til styring av usikkerhet og gir tilbakemelding til styret og ledelsen på hvordan organisasjonen styrer usikkerhet i forhold til å nå sine mål.

Jeg synes det var en spennende tanke – gjerne les hele innlegget her: Uncertainty Management and Assurance. Og så gjenstår utfordringen med å oversette navnet på den omdøpte foreningen til norsk – «Forening for styring og tilbakemelding på usikkerhet knyttet til måloppnåelse». Uff, det klinger ikke akkurat veldig bra!

Men kanskje ikke det viktigste er å endre tittelen på foreningen, men heller ta innover oss at alt vi gjør, om det er som ansatt i risikostyringsfunksjonen eller internrevisjon, er å bidra til at organisasjonen styrkes i sitt arbeid mot å nå sine mål.

Andre synspunkter?