job Etikk og kultur

Risikostyring + etikk = sant?

Det er ikke lenger trygt å anta at alle etterlever det etiske budskapet som kommer fra ledelsen, vi er simpelthen nødt til å forsikre oss om at vi faktisk gjør det vi sier vi gjør. Mangel på nødvendig kontroll på etterlevelse gjennom hele organisasjonen har vist seg å være svært skadelig og ofte veldig dyrt, både i faktiske kroner og for selskapets omdømme.

De etiske reglene kan synes å være mest interessante og relevante for de på overordnet nivå som også lager de – selv om det ikke er her det etiske standpunktet og den etiske handlingen skjer. Det er sentralt å finne en måte å formidle disse retningslinjene nedover i organisasjonen slik at alle ledd i verdikjeden får et eierforhold til dem.

En organisasjon avhenger i stor grad av at alle ledd i verdikjeden ser på de etiske retningslinjene som en del av hver enkelt sin arbeidsbeskrivelse og noe som blir verdsatt av organisasjonen, ikke bare en «tick-box» øvelse som må gjøres på toppen av alt annet.

Noe av det som er utfordrende med etikk og etiske retningslinjer er at det kan være vanskelig å måle direkte, særlig om det ikke direkte resulterer i en rett eller gal handling. Mangel på etterlevelse vil ikke alltid vise seg på bunnlinjen, men konsekvensene kan allikevel være skadelige for organisasjonen. Det er derfor nødvendig med regler og tydeliggjøring av konsekvensene, ikke som skremselspropaganda, men faktiske konsekvenser for både individ og organisasjon. Hvis plikten er likegyldig eller har manglende betydning for den som skal gjennomføre, kan det være vanskelig å sikre konsekvent gjennomføring. Det er derfor nødvendig at den som sitter med gjennomføring av en oppgave forstår hvorfor det er nødvendig med den «brysomme ekstrasjekken som tar så lang tid». Det er også ekstra viktig at de etiske retningslinjene implementeres i organisasjonskulturen som et ledd i fokus på kvalitet og ansvar.

Resultatdriv kan være viktig, men også kortsiktig og egoistisk sett alene. På lang sikt bør integritet være like viktig, spesielt i form av samfunnsmessig ansvar til å bidra til det vi som organisasjon har blitt enige om. En langsiktig og seriøs aktør må også ta ansvar i samfunnet og fellesskapet, ikke bare tenkte på egen vinning. Ser man fremover er det vanskelig å se for seg en aktør som ikke også er etisk etterrettelig i alle ledd.