job Kontroll og sikkerhet

Kryptoteknologi og persondata

Personlig data har blitt en ettertraktet ressurs for ulike aktører men det finnes i dag teknologiske løsninger som kan brukes for å sikre og gi kunden selv kontroll over sin egen data.

Innføringen av det nye personverndirektivet (GDPR) har medført at mange virksomheter gjennomgår sine rutiner for å sikre at de etterlever det nye regelverket. Samtidig bruker kryptovalutaer i dag teknologi som er en hel del sikrere enn andre lignende løsninger. Anders Rekve og Antonio Marcus Laake diskuterer i artikkelen sin hvilke muligheter det finnes for bruk av kryptorelaterte løsninger for å sikre sensitiv kundedata.

Det skotske selskapet Maidsafe har laget et autonomt nettverk som styrer og administrerer seg selv uten mulighet for manuell påvirkning. Det finnes ingen tredjeperson som kan hackes, påvirkes eller kompromitteres for å få ulovlig tilgang på data. Ifølge artikkelforfatterne, kan ingen få tilgang til dataene med mindre du selv gir noen tilgang til det autonome nettverket.

https://iia.no/wp-content/uploads/2019/11/Kryptoteknologi.pdf