job Misligheter

Global Economic Crime Survey (GECS)

Denne globale undersøkelsen har som mål å gi et øyeblikksbilde av bedriftens perspektiver angående svindel og korrupsjonsrisiko, så vel som andre compliance-utfordringer.

PwC inviterer deg til å delta. Dine innspill vil bidra til en mer robust global forståelse av hvordan organisasjoner ser på risikomiljøet og hvordan det kan jobbes for å forebygge eller redusere disse risikoene.

Denne utgaven av undersøkelsen inkluderer blant annet spørsmål om anskaffelsessvindel, bestikkelsesrisiko fra tredjeparter, forsyningskjederisiko (inkludert tvangsarbeid), eksportkontroller og sanksjoner i tråd med markedstrender.

Undersøkelsen vil ta 10 minutter å fullføre. Svarfrist er 15. februar. GO TO SURVEY.

På slutten av undersøkelsen vil du ha mulighet til å bestille en benchmarking-rapport. Benchmarking-rapporten vil bli sendt på den registrerte e-post i april, omtrent to uker før publisering av den globale undersøkelsesrapporten. R

esultatet fra undersøkelsen vil også bli presentert på eget nettverksmøte for medlemmer av IIA denne våren. Vi legger ut dato og mer informasjon på et senere tidspunkt. Følg med i aktivitetskalenderen.

Ta kontakt med Aida P. Aamot, aida.aamot@pwc.com dersom du har spørsmål.

Denne undersøkelsen er utført i samsvar med Market Research Society Code of Conduct, som er utformet for å sikre deltakernes konfidensialitet og anonymitet. Hvis du fullfører undersøkelsen vil svarene dine bli aggregert med svarene fra andre ledere for å gi global, regional, nasjonal, industriell og ytterligere relatert innsikt.

Dine data vil bli behandlet i samsvar med personvernerklæringen som er linket til nederst på undersøkelsessiden, og kan også deles med andre PwC-medlemsfirmaer eller tredjeparter vi samarbeider med, på et samlet nivå, for å foreta ytterligere analyse av svarene og få ytterligere innsikt. Alle individuelle svar vil bli holdt fullstendig konfidensielt. Ingen referanser til individuelle selskaper vil bli foretatt i resultater eller analyse av undersøkelsesdataene, og individuelle svar vil ikke bli tilskrevet deg uten ditt forhåndssamtykke.