Etikk og kultur

ESG governance: questions boards should ask to lead the sustainability transition

This document, issued by Accountancy Europe, ecoDa and ECIIA, aims to help boards with embedding sustainability

ESG governance: questions boards should ask to lead the sustainability transition

Companies’ stakeholders from investors to citizens increasingly demand better sustainability performance and disclosures from businesses. Policymakers and regulators are also introducing new legislation on companies’ sustainability obligations and value chains.

Teknologi

Hva innebærer den nye digitalsikkerhetsloven? Implementeringen av NIS og NIS-2-direktivet i norsk rett

I begynnelsen av mai la regjeringen frem forslag til digitalsikkerhetslov. Lovforslaget følger opp stortingsmeldingen om nasjonal kontroll og digital motstandskraft fra desember 2022. Dermed ligger det nå an til at NIS-direktivet fra EU implementeres i norsk rett.

Blogg

Bærekraftsrapportering

IIA Norge har svart på høringen av NOU 2023: 15 IIA Norge har denne uken avgitt et høringssvar på Finansdep...

Kvalitet og metode

Kurs Masternivå: Governance: risikostyring, compliance og internrevisjon

Det er fortsatt ledige plasser på BIs Executive Master med oppstart 4. september.

Maturity Model for Governance

This Maturity Model is intended as a governance tool to be used in mapping the level at which the organisation is managed.

Kvalitet og metode

COSO Guidance on Internal Control Over Sustainability Reporting

Key themes to begin or continue journeys toward establishing and maintaining an effective system of internal control over financial and sustainable business information.

COSO: Achieving Effective Internal Control Over Sustainability Reporting (ICSR)

Builds trust and confidence in ESG/Sustainability reporting and
decision-making.

Bokanmeldelser

Ikke for å konkurrere – Strategi for fellesskapets tjenere

Hvilke begrep og verktøy kan ledere i offentlig sektor bruke for å formulere oppdrag og utvikle sine strategier?

Kontroll og sikkerhet

DORA: Styrking av digital operasjonell motstandsdyktighet

Hovedutfordringen for finansselskaper er å tilpasse seg DORA-lovgivningen og oppnå digital motstandsdyktighet samtidig som man forbedrer kjernevirksomheten.

Skriv ut side