Kvalitet og metode

Integrated Thinking and Sustainability

The focus of this paper is to show how integrated thinking and reporting, effective internal control, enterprise risk management (ERM), and independent assurance provided by internal audit functions align to help organizations achieve their objectives and meet stakeholder expectations.

Integrated Thinking and Sustainability: Applying Key Governance Tools and Frameworks

The focus of this paper is to show how integrated thinking and reporting, effective internal control, enterprise risk management (ERM), and independent assurance provided by internal audit functions align to help organizations achieve their objectives and meet stakeholder expectations.

Strategi

ESG embedding: are you ready?

Embedding sustainability into the business operation require the Board of Directors, the Risk Management and the Internal Audit to cooperate.

ESG embedding: are you ready?

Risk Managers and Internal Auditors are needed for their expertise when it comes to anticipating the effect of double materiality. The two professions can also help the Board in the dialogue with relevant stakeholders. Companies should first assess their level of maturity in terms of overall approach to sustainability.

Cyber security,a systemic risk to watch over

This report provides a comprehensive overview to help Audit Committee members properly prioritize and monitor one of the greatest business risks.

Kvalitet og metode

Modenhetsmodell for virksomhetsstyring

Denne modenhetsmodellen for virksomhetsstyring (Modenhetsmodellen) er ment som et verktøy og hjelpemiddel for å kartlegge hvilket nivå man ligger på i styringen av virksomheten, altså modenhet i virksomhetsstyringen.

Modenhetsmodell for virksomhetsstyring

Denne modenhetsmodellen for virksomhetsstyring (Modenhetsmodellen) er ment som et verktøy og hjelpemiddel for å kartlegge hvilket nivå man ligger på i styringen av virksomheten, altså modenhet i virksomhetsstyringen.

Webinar: Schrems II – Hvordan etterleve det gjeldende regelverket?

IT-nettverket har invitert Microsoft og to advokatfirma, BDO Advokater og KPMG Law Advokatfirma, til å dele sine innretninger, tolkninger og erfaringer innenfor Schrems II og håndteringer av personopplysninger. 

Blogg

Internal auditor as Gardener of Governance

As long as I have been working in this profession, I have found auditors to be questioning as to the role and effectiveness of the work they do.

Stillingsannonser

Bli med som tillitsvalgt og pek ut retningen IIA Norge skal følge neste periode

Nominasjonskomiteen er i gang med å identifisere engasjerte medlemmer til styre(t) og stell. Har du lyst å bli med?

Skriv ut side