Strategi

Vil du påvirke hva IIA Norge skal fokusere på fremover?

IIA Norge er til for medlemmene og aktiviteter drives frem av nettverk og komiteer. Vi søker etter engasjerte personer til å besette disse vervene.

Blogg

Trender og utviklingsmuligheter innen sykehustjenester

Digitaliseringen ble fremskyndet av pandemien innen helsesektoren, men de langsiktige effektene er ukjente. Digitaliseringen vil påvirke hvilke arealer sykehusene trenger i fremtiden, men effektene er ikke godt nok utredet.

Online: Critical thinking

Nowadays critical thinking one of the most important skills to have. Internal auditors, risk and compliance professionals at all levels will benefit from the practical applications shared in this course.

English

European Sustainability Reporting Standards

Are you confused about all the new regulations and reporting disclosures coming from the EU? ECIIA has released its first factsheet to give you an overview on what to excpect.

Blogg

Endelig – ny prosjektleder snart på plass i sekretariatet

Foreningen er veldig glad for å få en ny medarbeider med bakgrunn fra både journalistikk og undervisning, i tillegg til lang erfaring fra internrevisjon. Bli kjent med vår nye prosjektleder.

Kvalitet og metode

Integrated Thinking and Sustainability

The focus of this paper is to show how integrated thinking and reporting, effective internal control, enterprise risk management (ERM), and independent assurance provided by internal audit functions align to help organizations achieve their objectives and meet stakeholder expectations.

Integrated Thinking and Sustainability: Applying Key Governance Tools and Frameworks

The focus of this paper is to show how integrated thinking and reporting, effective internal control, enterprise risk management (ERM), and independent assurance provided by internal audit functions align to help organizations achieve their objectives and meet stakeholder expectations.

Strategi

ESG embedding: are you ready?

Embedding sustainability into the business operation require the Board of Directors, the Risk Management and the Internal Audit to cooperate.

ESG embedding: are you ready?

Risk Managers and Internal Auditors are needed for their expertise when it comes to anticipating the effect of double materiality. The two professions can also help the Board in the dialogue with relevant stakeholders. Companies should first assess their level of maturity in terms of overall approach to sustainability.

Cyber security,a systemic risk to watch over

This report provides a comprehensive overview to help Audit Committee members properly prioritize and monitor one of the greatest business risks.

Skriv ut side