job Blogg

Auditing – Quo Vadis?

Etter mer enn 26 år som professor of auditing ved University of St. Gallen, Switzerland, er tiden inne for å vurdere fremtiden.

Tirsdag 30.11.21 inviterte han til sin fratredelsesforelesning. Det gikk ut invitasjoner til deltagelse enten i salen eller via Zoom. Tittelen på forelesningen var “Auditing – Quo Vadis?”.

Så hvor mener Flemming at internrevisjonen er på vei, eller går hen hvis vi oversetter quo vadis* fra latin? *Quo vadis er latin og betyr hvor går du / hvor er du på vei.

Han ga samtidig uttrykk for at han for sin egen del fortsetter med forskning, forelesninger og seminarer både på Handelshøyskolen BI og i St. Gallen.

Flemming har publisert flere artikler og i forelesningen kom han blant annet inn på artikkel han publiserte med medforfattere i 2020 som omhandler virksomhetsstyringen på en mer prosessorientert måte enn forsvarslinjemodellen. Den illustrerer det dynamiske samspillet mellom verdiskapningen og de ulike behovene for styrings- og kontrollorganene og viser de sentrale elementene og mekanismene i prosessorientert eierstyring og selskapsledelse. Ved hjelp av top-down-strategiarbeid utvikles og iverksettes hovedprioritetene (visjon, mål og strategier) av ledelsen og godkjennes og sanksjoneres av styret. Ledelsen implementerer disse kravene ved hjelp av effektive styrings- og kontrollsystemer i verdiskapningsprosessene. Gjennom risikostyring identifiseres potensielle farer, utvikles egnede kontrolltiltak og sørges det for troverdig finansiell og overvåkning på toppleder- og styrenivå er av stor relevans for hele selskapet.

Trelinjemodellen har posisjonert seg som beste praksis og nedfelt i regulering for hvordan et helhetlig virksomhetsstyringssystem kan struktureres og operasjonaliseres for å organisere styring og rapportering og det er i denne retningen man går videre.

Flemming siterte management guru Tom Peters (mest kjent for boken «In search of Excellence» med Robert Waterman) som har uttrykt at «internrevisjon er den mest spennende profesjonen i verden», og han avsluttet med å oppsummere i hvilken retning utviklingen går inklusive om en rolle med rådgivende helhetsperspektiv bedre kan bidra mer enn en kontrollbasert silotenkning.

Biografi:

T. Flemming Ruud er professor i bedriftsøkonomi, internkontroll/internrevisjon, ved University of St.Gallen professor i intern og ekstern revisjon ved Handelshøyskolen BI, Oslo. Før dette var han professor ved Universitetet i Zürich, University of St.Gallen, professor ved Handelshøyskolen BI, Oslo, og førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole, Bergen. Han var også instituttleder for Institutt for regnskap og revisjon ved Universitetet i St.Gallen (ACA-HSG).

Flemming Ruud fungerer også som rådgiver for europeiske akademiske institusjoner, myndigheter og bedrifter og revisjonsfirmaer og fremmer utviklingen av virksomhetsstyring (governance), finansiell og operasjonell revisjon. Fra 2010 deltok han i Task Force for Academic Relations of the European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) og bidro til utviklingen av treforsvarslinjemodellen. Hans forskningsområder omfatter internkontroll, intern og ekstern revisjon, økonomiske spørsmål vedrørende eierstyring, risikostyring og kontroll. I 2002 mottok han «Leon R. Radde Educator of the Year Award» fra Institute of Internal Auditors for sine betydelige bidrag til fremming av internrevisjonsutdanning, og i 2003 vant University of St.Gallen «CIA Academic Outreach Award» på grunn av hans aktive promotering av program for sertifisering av internrevisor (CIA). Videre har han mottatt «Best Teacher Award» for diverse MBA-programmer ved Universitetet i St.Gallen.