job Strategi

Årets GRC-profil 2020 ble Erik Osmundsen i Norsk Gjenvinning

Konsernsjef Erik Osmundsen i Norsk Gjenvinning gikk av med seieren og ble årets GRC-profil 2020.

Foto: Martine Sorthe

Erik Osmundsen ble årets GRC-profil for sin innsats i Norsk Gjenvinning gjennom flere år. Erik Osmundsen tok over som leder i en tid der bransjen var preget av korrupsjon, ulovlig eksport og grove miljøutslipp. Gjennom å være pådriver for opprydding, kulturendring og systematisk GRC-arbeid, har Osmundsen og Norsk Gjenvinning vært en katalysator for endring i en bransje med noe dårlig rykte både nasjonalt og internasjonalt.

Det er veldig inspirerende å motta denne prisen på vegne av alle ansatte i Norsk Gjenvinning som har jobbet hardt over lang tid for å sette en standard for bærekraftig drift. Det er en annerkjennelse av at vi i Norsk Gjenvinning både har bygd et av Norges beste kontroll- og compliance systemer, og arbeidet systematisk i åtte år med å bygge en compliance kultur i selskapet .

Erik Osmundsen har også tatt en aktiv rolle for å få bærekraft og sirkulærøkonomi inn i GRC-begrepet.

Jeg mener bedriftene må ta et av de største løftene dersom vi skal nå tograders målet, men da må bedriftene også drives bærekraftig. Bedrifter som klarer å skape en slik GRC grunnmur får en enestående mulighet til å skape et konkurransefortrinn hvor bærekraft er i kjernen av strategien, sier Erik Osmundsen.

Om prisen Årets GRC-profil

Årets GRC-profil gir oppmerksomhet til individer som har vist enestående innsats innen GRC – Governance, Risk og Compliance. GRC er et samlebegrep for virksomheters arbeid innen ledelse/styring, risikohåndtering og etterlevelseskultur. God håndtering av GRC bidrar blant annet til mindre konflikter & uønsket risikotaking, samt reduserer unødvendig overlapp. God GRC bidrar også til mer verdiskaping.

Dette er første gangen Årets GRC-profil deles ut i Norge, etter å lenge ha vært et etablert og populært konsept i Sverige. Årets GRC-profil gir oppmerksomhet til individer som har vist enestående innsats innen GRC – Governance, Risk og Compliance.

Finalistene

Erik Osmundsen vant Årets GRC-profil 2020. De øvrige finalistene var:

Les mer på https://www.grcprofilen.no/