Publikasjoner

Stort utvalg av faglitteratur, rammeverk og veiledere. Finner du ikke det du leter etter, ta en titt i IIA Bookstore eller www.iia.no.
Frakt tilkommer (vektavhengig) og vil bli lagt til på endelig faktura. Bøker sendes kun til norske adresser.

Veiledere fra IIA Norge

Guidance for the Risk Management Function

This guidance describe current «best practices» for risk management functions regardless of industry, regulations and size of the business.

Veiledere fra IIA Norge

Veileder for Risikostyringsfunksjonen

Med denne veilederen ønsker vi å beskrive gjeldende «beste praksis» for risikostyringsfunksjoner uavhengig av bransje, regelverk og størrelse på virksomheten.

Veiledere fra IIA Norge

Guidelines for the Compliance Function

In this guidance we have tried to describe «best practice» for compliance functions regardless of industry, regulation and size. It does not cover the legal requirements to which compliance functions may be subject, rather it introduces the basic principles of the function. Individual adaptations will
naturally depend on each organization’s nature, size and risk profile.

Veiledere fra IIA Norge

Veileder for Compliancefunksjonen

Beskriver compliancefunksjonens hensikt, ansvar og oppgaver, samt forutsetninger og suksesskriterier på tvers av bransjer (2015)

Assessing & Managing Strategic Risks

This book is designed to provide internal auditors with sound, practical advice that can better enable them to meet this critical challenge and add this dimension to their existing risk assessment processes.

COSO-rammeverk

COSO Internkontroll – et integrert rammeverk (sammendraget)

Den norske oversettelsen av Sammendraget fra den oppdaterte versjonen av COSOs Internkontroll – et integrert rammeverk (2013).

Standarder for internrevisor

Etiske regler og standarder for internrevisjon

Internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon, norsk versjon (2017)

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side