Forvaltning, styring og kontroll (CoCo-rapporten)

Bestill
Medlemspris
Kr. 250,-
Ikke medlem
Kr. 290,-

Dette er oversettelsen av de to veiledningene som hittil er utgitt i serien «Control and Governance» av «The Canadian Institute of Chartered Accountants». CoCo-rapporten vil være et nyttig hjelpemiddel for ledelsen, styret og interne og eksterne revisorer både i offentlig og privat sektor. Boken omhandler et praktisk rammeverk for forvaltning, styring og kontroll og vil kunne benyttes som et hjelpemiddel når kontroll skal bygges opp i en virksomhet og for virksomheter å måle seg selv mot. Den inneholder og drøfter sentrale aspekter og forutsetninger for hvordan styret og ledelse kan ha styring og kontroll over virksomheten.

Boken omfatter blant annet praktiske kontrollspørsmål som et styre kan benytte, både overfor seg selv og administrasjonen samt at rammeverket sammenlignes med COSO-rapporten og de internasjonale kvalitetsprisene.

CoCo-rapporten er utgitt på norsk i ett bind under tittelen «Forvaltning, styring og kontroll» består av to deler:

1. Veiledning i kontroll
2. Veiledning for styremedlemmer : Forvaltnings- og styringsprosesser for kontroll

  • Leveringsadresse

  • Virksomhet eller kunde.
  • Fakturaadresse

  • Virksomhet eller kunde, avhengig av hvem som skal betale.