COSO Internkontroll – et integrert rammeverk (sammendraget)

Last ned gratis PDF

Den norske oversettelsen av Sammendraget fra den oppdaterte versjonen av COSOs Internkontroll – et integrert rammeverk.

Dette sammendraget gir en oversikt beregnet på styret, administrerende direktør og andre i toppledelsen. Selve rammeverk med vedlegg definerer internkontroll og beskriver kravene til en hensiktsmessig og effektiv internkontroll med komponenter og relevante prinsipper.